Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ....موسیو کنستان معلم نقاشی در روی صفحه‌ای با قلم مداد نشان شیرخورشید طرح کرده به مدرسه آورده بود، به ملاحظه نواب والا[اعتضاد السلطنه ] رسانید و بعد مواظب مشق نقاشی شاگردان خود شد....
  گزارش روز 12 جمادالثانی 1282 ازمدرسه دارالفنون
  1 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آرشیو اسناد، سند شماره295 -712
  امروز که روز یکشنبه دوازدهم شهر جمادی‌الثانی [1281] و روز امتحان بود، سرکار نواب مستطاب اشرف والا اعتضادالسلطنه وزیر علوم و جناب معتمدالملک محمدابراهیم‌خان و آخوند ملاعلی محمد ،مهندس و مقرب الخاقان میرزا رضای مهندس باشی 2 میرزا رضای مهندس که بعدها ملقب به میرزا رضای مهندس باشی شد، جزو 5 نفری بود که عباس میرزا به انگلستان اعزام نمود، وی طرح اولیه ساختمان وبنای دارالفنون را ارائه داد وی از مهندسین درجه یک آن زمان بود> بسیار آدم قابل و و در هندسه و قلعه سازی مهارت داشت .وی در 96 سالگی و درسال 1299 ق. بدرود حیات گفت. چون فقط نام او در سند شماره یک آمده است ، از توضیح بیشتر خود داری می شود. ر.ک. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران ،تهران، زوار، 1371، ج5 ، صص96-97 و موسیو بزک و مسیو کارلیان و جمعی دیگر از اصحاب امتحان به مدرسه مبارکه آمدند. شاگردان طبیعی که در نزد میرزاکاظم درسی از مقدمات زبان فرانسه و صرف نحو آن خوانده و تحصیل نموده بودند، به مجلس امتحان احضار شدند. موسیو بزک از هر یک از آن‌ها حکایت کوچکی سؤال نموده و بعد از آن از صرف و نحو جویا شده، جواب مطابق سؤال عرض کردند و نمره هر یک در طومار امتحان ثبت شد و تا دو ساعت به غروب مانده مجلس امتحان طول کشید. بعد مقرر شد تا تمامی شاگردان زبان در روز چهارشنبه امتحان شوند.
  موسیو کنستان معلم نقاشی در روی صفحه‌ای با قلم مداد نشان شیرخورشید طرح کرده به مدرسه آورده بود، به ملاحظه نواب والا[اعتضاد السلطنه ] رسانید و بعد مواظب مشق نقاشی شاگردان خود شد.
  موسیو ریشار به قرار روز گذشته به مدرسه آمده درس زبان انگلیسی به شاگردان تلگراف داده، بعد از دو ساعت مراقبت معاودت نمود. سه نفر از شاگردان مبتدی که در درس زبان بی‌اهتمامی می‌نمودند در صحن مدرسه با تازیانه تنبیه شدند و شاگردان طب نیز به مذاکره درس شیمی پرداختند. میرزا عبدالله و تقی‌میرزا و محمدحسن میرزا مشغول درس حساب و زبان به شاگردان مبتدی شدند.
  [حاشیه 1 - دستخط اعتضادالسلطنه خطاب به ناصرالدین‌شاه]: روزنامه مدرسه مبارکه دارالفنون از قراریست که به نظر مبارک می‌رسد.[نقش مُهر]: اعتضاد السلطنه
  [حاشیه 2- دستخط جعفرقلی]: هو، روزنامه مدرسه مبارکه دارالفنون از قراریست که عرض شد.[نقش مُهر]:جعفر قلی

  ۱. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آرشیو اسناد، سند شماره۲۹۵ -۷۱۲
  ۲. میرزا رضای مهندس که بعدها ملقب به میرزا رضای مهندس باشی شد، جزو 5 نفری بود که عباس میرزا به انگلستان اعزام نمود، وی طرح اولیه ساختمان وبنای دارالفنون را ارائه داد وی از مهندسین درجه یک آن زمان بود> بسیار آدم قابل و و در هندسه و قلعه سازی مهارت داشت .وی در ۹۶ سالگی و درسال ۱۲۹۹ ق. بدرود حیات گفت. چون فقط نام او در سند شماره یک آمده است ، از توضیح بیشتر خود داری می شود. ر.ک. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران ،تهران، زوار، ۱۳۷۱، ج۵ ، صص۹۶-۹۷
  فاطمه قاضیها،فصلنامه گنجینه دارالفنون،سال اول، شماره پنجم ، صص27 -52
  سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت