Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ....در اوایل بهار آینده به سیاحت فرنگستان که مدتها بود در خیال آن بودند خواهند آمد. .....خیال شاه اینست که با اطراف بحر سیاه از راه قفقاز، مراجعت به ایران نمایند....
  اعلان سفر دوم فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار در روزنامه روسی
  [متن سند]:
  ترجمه از روزنامه[روسی]...نمره ۴۶۹۰
  اعلیحضرت ناصرالدین شاه که در این اواخر مبتلای نوبۀ اسیایی بودند، در این حال بهبودی کامل حاصل نموده اند. در اوایل بهار آینده به سیاحت فرنگستان که مدتها بود در خیال آن بودند خواهند آمد. آخر ماه آوریل شاه به پطرزبورگ وارد شده تا اواسط ماه مای در اینجا تشریف خواهند داشت. از پطرزبورگ اعلیحضرت شاه به اکسپوزسیون پاریس تشریف برده ، از آنجا ممالک اسپانیاو ایتالیا و قره داغ و یونان و عثمانی را سیاحت خواهند فرمود. از مملکت عثمانی خیال شاه اینست که با اطراف بحر سیاه از راه قفقاز، مراجعت به ایران نمایند، و در این ضمن شهرهای باطوم و کوتایسی [(Kutaisi) دومین شهر بزرگ گرجستان ] و تفلیس را هم سیاحت فرمایند.
  نگارنده : این اعلان تاریخ ندارد ولی مربوط به سفر دوم فرنگستان است ، زیرا در سفردوم ناصرالدین شاه به انگلیس نرفت( و بسیاری شواهد دیگر). بنا براین این اعلان مربوط به سفردوم است.در سال ۱۲۹۵ ه.ق مطابق ۱۸۷۸ م.

  #قاجاریه
  #ناصرالدین شاه
  #روسیه
  #پطرزبورگ
  #باطوم
  #کوتائیس
  #قفقاز
  منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آرشیو اسناد، سند شماره295- 7896 - 141 - wm
  يكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت