Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
لینک های روزانه
  صورت سربازهای دارا آورده، سنگ های بزرگ که آن وقت ستون عمارت دارا بوده و تمام را حجاری کرده بودند و شکل گاو داشت آورده بود و از این قبیل، خیلی چیزهای خوب بود و همه را تماشا کردیم
  بازدید ناصرالدین شاه از موزه لوور در پاریس
  و تماشای آثار باستانی به یغما رفته ایران در آنجا.


  ناصرالدین شاه در بخشی از خاطرات روز جمعه 4 ذیحجه 1306 خود چنین می نویسد:
  صبح از خواب برخاستیم، امروز باید برویم به لوور که موزه پاریس است، ناهار خوردیم، بعد از ناهار کالسکه حاضر شد. امین السلطان صبح تا وقت حرکت نبود ، حالا که می خواستم بروم نفس زنان آمد، پرسیدم کجا بودی ؟ عرض کرد رفتم با آسانسور به مرتبه آخر برج ایفل، خیلی تعریف می کرد که تماشا داشت و همه شهر پیدا بود . اما من هرگز با آسانسور نمی رودم، خلاصه با امین السلطان و جنرال و بالوا ،توی کالسکه نشتیم، مجدالدوله، امین خلوت، اکبرخان، ادیب الملک هم آمدند و راندیم، رسیدیم به لوور ، پیاده شدیم، دیر¬کترلوور که اسمش این Kaempfen است آمد جلو افتاد ،رفتم، زیر این عمارت لوور یک مرتبه است که آنجا مجسمه های سنگی زیاد گذارده اند و از آنجا پله می خورد، می رود به عمارت، از آن پله ها بالا رفتیم، داخل عمارت شدیم، عمارت لوور و اسبابهای آنجا معروف است و همه کس می داند ، مستغنی از تعریف است، امروز هم می خواستم اسباب های دیولافوا را ببینم که از شهر سوس که شوشتر باشد بیرون آورده است ، مادام دیولافوا 1 مادام دیولافوا همسر مهندس و باستانشناس معروف که در سالهای ۱۸۸۱ «۱۲۹۹ »و ۱۸۸۴ «۱۳۰۲ »سفرهایی جهت حفاری و کاوش به ایران داشته و اشیای آنتیك و نفیس زیادی از جمله کاشی های سربازان جاویدان و کاشی های تزیینی دوران سلاطین هخامنشی که فعلا زینت افزای موزه لوور پاریس است از زیر خاک بیرون آورده است. مادام دیو لافوا هم در این مسافرتها با شوهر خود همراه بوده است. وقایع روزانه مسافرت و نتیجه مشاهدات و تحقیقات شوهر خود را یادداشت کرده و بصورت کتابی به طبع رسانده است . آمد جلو او را دیدم، همانطوری که در چند سال قبل به تهران آمده بود و لباس مردانه پوشیده بود حالا هم لباس مردانه پوشیده بود ، هیچ عادت به لباس زنانه ندارد ، همیشه لباس مردانه می پوشد ،فارسی هم خوب حرف می زد ، در این مدت که تهران بود یاد گرفته است، خود دیولافوا که تهران بود لاغر و زرد و ضعیف بود ، حالا که او را دیدم حال آمده خوب شده است. خلاصه از یکی دو اطاق رد شده داخل اطاقی که اسبابهای دیولافوا بود شدیم، اگرچه اسباب زیادی نیاورده است ولی اینکه آورده است خوب است، صورت سربازهای دارا آورده، سنگ های بزرگ که آن وقت ستون عمارت دارا بوده و تمام را حجاری کرده بودند و شکل گاو داشت آورده بود و از این قبیل، خیلی چیزهای خوب بود و همه را تماشا کردیم. قدری شربت غوره که آنجا حاضر کرده بودند خوردیم و آمدیم اطاق های دیگر، هر اطاق یک نوع اسباب و چیزی بود ، بعضی سنگها حجاری شده که از زیر خاک در آورده بودند. در اطاق ها بود، دیده شد ، بعضی قبرهای مرده های مصری که از سنگ و چوب آورده اند دیده شد.....  ۱. مادام دیولافوا همسر مهندس و باستانشناس معروف که در سالهای ۱۸۸۱ «۱۲۹۹ »و ۱۸۸۴ «۱۳۰۲ »سفرهایی جهت حفاری و کاوش به ایران داشته و اشیای آنتیك و نفیس زیادی از جمله کاشی های سربازان جاویدان و کاشی های تزیینی دوران سلاطین هخامنشی که فعلا زینت افزای موزه لوور پاریس است از زیر خاک بیرون آورده است. مادام دیو لافوا هم در این مسافرتها با شوهر خود همراه بوده است. وقایع روزانه مسافرت و نتیجه مشاهدات و تحقیقات شوهر خود را یادداشت کرده و بصورت کتابی به طبع رسانده است .
  روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان, با همکاري دکتر محمداسماعيل رضواني, سازمان اسناد ملي ايران, کتاب دوم، 1371 صص196 -197
  شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱:۴۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت