Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  .....استدعای رعایا که نوامیس و عیال پادشاه اند آنست که مجلس معدلتی که حاوی براجراء احكام قانون محمدی(ص) ومشتمل است بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس و دماء مسلمين و امنیت دوستان محمد و آل محمد (ص) اقامه شود که اجزای آن اجرای احكام محمدی و فرمایشات پادشاه که تمام مأخوذ از قانون احمدی است، دانایان بطريقة شرع احمدی و امنای پادشاه که در درستی وراستی علی بن یقطین وقت و عقلای والامقام که تمام دولتخواه محمدی مذهب و علوی مشرب خداجو هستند باشند، .....
  عریضه مشروطه خواهان انقلابی به مظفرالدین شاه چند روز قبل از صدور فرمان مشروطه

  در جریان انقلاب مشروطیت زمانی که طبقات مختلف مردم در سفارت انگلستان تجمع کرده و چادرهایی برای اقامت گروههای مختلف در آنجا نصب کرده بودند ، لحظه به لحظه تعداد آنها افزایش می یافت، در روز ۲۷ جمادی الاول ۱۳۲۴ ،توسط مبارزان، اعلانی باژلاتين طبع شد، از چادر مخصوص که جز معدودی در آن نبودند بیرون آمد، یکی از آنها در پاکت گذارده شده برای مظفرالدین شاه فرستاده شد که صورت آن از این قرار است .
  عريضه ملت حضور اعليحضرت بندگان شاهنشاه
  مظفرالدین شاه خلدالله ملکه
  بشرف عرض مقدس بند گان اعليحضرت اقدس شاهنشاه جمجاه اسلام پناه خلدالله مملكته وسلطانه میرساند - نظر بكلمة طيبة رضویه ثامن الائمه صلوات الله علیه که فرمودند(السلطان ظل الله یاوی الیه کل مظلوم) دعا گویان اصالة از طرف خود و وکالة از طرف برادران ایمانی عرضه می داریم که دو سال تمام است علمای اعلام قبة الاسلام دارالخلافة ازدست ظلم و تعدی حکام جور به حضور مبارك ذات پاك اعليحضرت اقدس شاهنشاه متظلم شده ،استدعا نمودند که بساط عدل گسترده شود و این صفت عدل که بزرگترین صفات حضرت اقدس احدیت عز شأنه است وعلى الدوام مکنون خاطر مقدس آن پادشاه رؤف عطوف بوده، چنانچه دستخط آفتاب نقط بر طبق آن شرف صدور یافته و پر تو عکسش چون آفتاب جهان تاب به هر برزن و روزن تابیده اشاعه شود، خائنین دولت ابدمدت این عنوان عرض صحيح شایسته را به لباس ناشایسته بحضور مقدس وانمود داده اند و خاطر مبارك اعليحضرت اقدس را رنجه کردند. علمای اعلام و سایر رعایا را که تمام ناموس و عرض پادشاه اند،یاغی وطاغي قلمداده و اکابر علمای ملت را در ساحت پاك به فساد و سرکشی نسبت داده و رفته رفته کار را بجایی رساندند که جمعی از آل رسول و دوستان علی بن ابیطالب را به گلوله کشتند و در مسجد که خانه یزدان و محل امن و امان عبادالله است، علمای اعلام و زراری رسول را محاصره نموده و آب و نان بر روی آنها بستند و قرآن مجید را که شفیع عرض خود نموده بودند نشانه تير کردند وعلمای اعلام و ائمه جماعت را به تهمت از شهر بیرون و از وطن آواره نمودند، محض رفع شبهه کاریهائیکه خائنین دولت در ساحت طاهره اعليحضرت اقدس شاهنشاه نموده اند ،عرضه می داریم که استدعای رعایا که نوامیس و عیال پادشاه اند آنست که مجلس معدلتی که حاوی براجراء احكام قانون محمدی(ص) ومشتمل است بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس و دماء مسلمين و امنیت دوستان محمد و آل محمد (ص) اقامه شود که اجزای آن اجرای احكام محمدی و فرمایشات پادشاه که تمام مأخوذ از قانون احمدی است، دانایان بطريقة شرع احمدی و امنای پادشاه که در درستی وراستی علی بن یقطین وقت و عقلای والامقام که تمام دولتخواه محمدی مذهب و علوی مشرب خداجو هستند باشند، تا احکام نازله از ساحت قدس ومقام احدیت حضرت پروردگار و قوانین وارده در قر آن را که تمام پاره تن و فلذه کبد رسول الله هست که خون مظلوم ابی عبدالله الحسين بجهت ابقای آن احکام ریخته شده است اجراء بدارند تا به ارادة نافذه ومشيت ماضيه ذات مقدس پادشاه این قانون احمدی وزاکون محمدی (ص) که سر بود تمام قوانین است، اليوم مندرس و از میان رفته است،جوانی از سر گیرد و چشم اسلام و اهالی محمدپرستان روشن و این گلخن ایران،گلشن در گلشن شود و مایه رشك سایردول گردد و قلب همایون که مظهر اتّم تامّ ذو الجلال حضرت قائم آل محمد از ملال وکلال است بیرون آید.باقی ایام دولت و قدرت و سلطنت مستدام باد.في بیست و هفتم جمادی الاول سنه۱۳۲۴ [۲۷/۴/۱۲۸۵ ]منبع : ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان ، ج۱ ، صص۴۳۳-۴۳۴. لازم به توضیح است که ۱۸ روز بعد از این درج این نامه، فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه صادرگردید.(۱۵ جمادی الثانی۲ ۱۳۲۴ = ۱۴ مرداد۱۲۸۵ ) و در تکمیل فرمان نیز قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با (۱۴ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید . مظفرالدین شاه که بیمار بود ده روز بعد از امضای قانون اساسی درگذشت.این قانون تا سال ۱۳۵۷ قانون اساسی ایران بود.

  دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۹
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت