Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ...معلم علوم ریاضی در این هفته همه‌روزه به مدرسه مبارکه حاضر شده از علم نقشه‌کشی و هندسه و حساب درس به شاگردان سپرده خود داده، بعد از درس، از درس‌های گذشته سؤالات نموده، سه نفر از شاگردان مشارالیه که در درس بی‌اهتمامی نموده بودند در صحن مدرسه با تازیانه تنبیه شدند...
  روزنامه وقایع اتفاقیه مدرسه مبارکه دارالفنون به تاریخ یوم
  شنبه بیستم شهر ذی‌حجه‌الحرام [1283]لغایت پنجشنبه بیست
  ‌وششم شهر مزبور که آنچه صورت وقوع یافته معروض می‌شود.


  میرزا عبدالغفار 1 میرزا عبدالغفار نجم ا الملک و نجم الدوله بعدی ، ولدمرحوم آخوند ملاعلی محمد اصفهانی دارای فضایل و علوم عالیه ورتبة منجم باشی گری شاه و معلم كل علوم ریاضی بود. وی در سال ۱۲۵۵ قمری برابر ۱۲۱۸ شمسی در اصفهان تولد یافت. از آغاز تأسیس دارالفنون در این کانون علمی به تحصیل پرداخت و از بر کت هوش سرشار و کوشش بسیار ، چون پدرش در علم ریاضی صاحب نظر و نامور و به اخلاق پسندیده شهره شد. بطوریکه در همان اوایل تأسیس مدرسه یعنی در سال ۱۲۷۶ کتابی بنام «حل ما لاینحل، در جواب مسائل لاینحل آخر «خلاصة الحساب، مرحوم شیخ بھائی رحمة الله عليه تألیف و چاپ کرد .علاوه براین در موسیقی نظری بزرگترین دانشمند زمان خود گردید. علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه چون عبدالغفار را دانشمند یافت ،اورا به معلمی علوم ریاضی دارالفنون بر گزیدو به پاداش خدمات شایانی که در پیشرفت تحصیل شاگردان از خود بروز دادد،اول لقب نجم الملك و پس از چندی لقب نجم الدوله برای او از شاه گرفت.میرزاعبدالغفار نجم الدوله هفتاد و يك سال عمر کرد، در سال ۱۳۲۶ قمری در گذشت و در صفائیه حضرت عبدالعظيم مدفون شد.
  یغمائی ،اقبال ، مرداد1349 ،مدرسه دارالفنون، مجله: یغما ، شماره 263 ‏ ص301
  معلم علوم ریاضی در این هفته همه‌روزه به مدرسه مبارکه حاضر شده از علم نقشه‌کشی و هندسه و حساب درس به شاگردان سپرده خود داده، بعد از درس، از درس‌های گذشته سؤالات نموده، سه نفر از شاگردان مشارالیه که در درس بی‌اهتمامی نموده بودند در صحن مدرسه با تازیانه تنبیه شدند.
  میرزارضا معلم طب نیز هر روزه به مدرسه آمده از علم تشریح و معالجات، درس به شاگردان خود داده و تا بعدازظهرها مواظب تعلیم درس بوده، بعد مراجعت کرد.
  چهار نفر از شاگردان طب و یک نفر دواساز و سه نفر مهندس که حسب‌الامر قدر قدر همایون شهریاری روحی و روح‌العالمین فداه مقرر شده بود که در رکاب نصرت انتساب همایون مأمور خراسان شوند، بقیه مواجب سنه ماضیه و مساعده هذه‌السنه آن‌ها را با انعام مرحمتی ملوکانه بتوسط گماشتگان سرکار نواب مستطاب اشرف والا اعتضادالسلطنه وزیر علوم و با اطلاع رئیس مدرسه مبارکه داده، تدارک خود را دیده، روانه اردوی همایون شدند. دوای فرنگی و ایرانی که حسب‌الامر اعلی مقرر گشته بود همراه اردوی کیوان شکوه همایون باشد و به سربازان و ضعفا و فقرا داده شود، درین باب رئیس مدرسه حسب‌الحکم سرکار والا نهایت مواظبت را به‌عمل آورده، همه را حاضر کرده به همراهی یک نفر دواساز روانه اردو کرد که از قرار نسخه اطبا در بین راه به سربازان و فقرا و ضعفا بدهند.
  بعضی از جوهریات لازمه که بجهت عمل عکاسی حسب‌الامر اقدس اعلی مقرر شده بود در کارخانه مخزن‌الجواهر میرزاکاظم معلم طبیعی بسازد. در این چند روزه رئیس مدرسه کمال مراقبت را نموده، یکصدوپنجاه بطری جوهر الکل و اطر و آب مقطر و ورنی و سایر جوهریات درست کرده، تحویل گماشته آبدارباشی نمودند.
  موسیو کارلیان معلم زبان فرانسه همه‌روزه بعدازظهرها به مدرسه مبارکه آمده از کتاب حکایت و گرامر درس به شاگردان خود داده، قریب به دو ساعت مراقب درس بود، بعد مراجعت نمود.
  موسیو ریشار معلم انگلیسی نیز از کتاب گرامر انگلیسی به شاگردان، تلگراف درس داده و نهایت مواظبت را در تعلیم درس مرعی داشت.
  عالیجناب شیخ محمدصالح بعد از نماز از کتب فارسی و عربی درس به شاگردان خود داد.
  میرزا کاظم معلم حکمت طبیعی از کتاب فیزیک و شیمی درس به شاگردان خود داد.
  موسیو کنستان معلم نقاشی به قرار ایام گذشته به مدرسه حاضر شده، از قواعد مشق‌ نقاشی تعلیمی به شاگردان خود داده، چند نفر از شاگردان که در مشق نقاشی ترقی کرده بودند، نمره نوزده و شانزده گرفتند و دو نفر دیگر از آن‌ها که بی‌اهتمامی کرده بودند در صحن مدرسه مدت دو ساعت به قراول افتادند.
  محمودآقا معلم پیاده‌نظام در این هفته مریض بود به مدرسه حاضر نشد ولی شاگردان پیاده بخواندن درس‌های گذشته مشغول شدند.
  [حاشیه 1، دستخط جعفر قلی] :هو ،روزنامه مدرسه مبارکه دارالفنون از قراریست که عرض شده است . .[نقش مُهر]:جعفر قلی
  [حاشیه2 - دستخط اعتضادالسلطنه]: هو روزنامه مدرسه مبارکه از قراریست که عرض شد،
  [نقش مُهر]: اعتضادالسلطنه


  ۱. میرزا عبدالغفار نجم ا الملک و نجم الدوله بعدی ، ولدمرحوم آخوند ملاعلی محمد اصفهانی دارای فضایل و علوم عالیه ورتبة منجم باشی گری شاه و معلم كل علوم ریاضی بود. وی در سال ۱۲۵۵ قمری برابر ۱۲۱۸ شمسی در اصفهان تولد یافت. از آغاز تأسیس دارالفنون در این کانون علمی به تحصیل پرداخت و از بر کت هوش سرشار و کوشش بسیار ، چون پدرش در علم ریاضی صاحب نظر و نامور و به اخلاق پسندیده شهره شد. بطوریکه در همان اوایل تأسیس مدرسه یعنی در سال ۱۲۷۶ کتابی بنام «حل ما لاینحل، در جواب مسائل لاینحل آخر «خلاصة الحساب، مرحوم شیخ بھائی رحمة الله عليه تألیف و چاپ کرد .علاوه براین در موسیقی نظری بزرگترین دانشمند زمان خود گردید. علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه چون عبدالغفار را دانشمند یافت ،اورا به معلمی علوم ریاضی دارالفنون بر گزیدو به پاداش خدمات شایانی که در پیشرفت تحصیل شاگردان از خود بروز دادد،اول لقب نجم الملك و پس از چندی لقب نجم الدوله برای او از شاه گرفت.میرزاعبدالغفار نجم الدوله هفتاد و يك سال عمر کرد، در سال ۱۳۲۶ قمری در گذشت و در صفائیه حضرت عبدالعظيم مدفون شد.
  یغمائی ،اقبال ، مرداد۱۳۴۹ ،مدرسه دارالفنون، مجله: یغما ، شماره ۲۶۳ ‏ ص۳۰۱
  آرشیو اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  يكشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت