Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ناصرالدین شاه : در عالم رؤیا دیده شد...پرنس بیزمرک ...اسیر ما شده بود...
  OtoVon Bismarkمؤسس امپراطوری آلمان بود که در سال 1815 متولد شد.وی پس از تحصیل حقوق در دانشگاههای گوتنگین و برلن وارد فعالیتهای دولتی پروس شد و در سال 1851 به عنوان نماینده پروس در نشستها و مباحث امور فدرالی انتخاب شد.در سالهای 1852 و 1862 به ترتیب به عنوان سفیر به کشورهای روسیه و فرانسه اعزام شد.اما سفارت او در فرانسه بیش از چند ماه طول نکشید، زیرا به برلین احضار و به عنوان نخست وزیر پروس خود را وقف اتحاد آلمان کرد. در سال 1866 اطریش را شکست داد ودر سال 1871 بر فرانسه غلبه کرد 1 See: www.germanem bassy idea.org/news/98 july/gn.1/.htm ، و با شکست ناپلئون سوم در این جنگ ، در ورسای ، امپراتوری آلمان را اعلام کرد 2 see: webstersTbiographicaldictionary Merriam-websteer G merram company published Massachuse.1980.p154 .و خود نخستین صدر اعظم المان شد.
  دوسال بعد از واقعه فوق یعنی در سال 1873 م ناصرالدین شاه برای اولین بار به فرنگستان و طبعا به آلمان سفر می کند و آن طور که خود در سفرنامه اش نقل می کند، چندین بار با بیسمارک ملاقات داشته و در ضیافتهائی که در آن کشور به افتخار شاه ایران ترتیب داده می شد ، ناصرالدین شاه با بیسمارک مجالست داشته است 3 روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول فرنگستان، به کوشش فاطمه قاضیها ،(تهران :سازمان اسناد ملی ایران تهران 1377 )صفحات 82،84 ،90 ،96-98 ،100،102،115 .
  مخبرالسلطنه هدایت که پدرش علی قلی هدایت از طرف ناصرالدین شاه به بیسمارک معرفی شده بود، در کتاب خاطرات و خطرات ،بیسمارک را چنین معرفی می کند:
  «بیسمارک محلی است در آلمان. نجبا را در آلمان به اسم موطن خودشان می خوانند؛یا رابطه فن( از )اطوفن، بیسمارک ازین خانواده است که از سال 1270 مسیحی در آلمان عنوانی داشته اند.مؤیدالسلطنه سفیر اول ایران در آلمان به تقلید خودش را "فن ارشق" معرفی می کرد که از مضافات اردبیل است،بالجمله تولد بیسمارک در اول آوریل 1815 است.سال انقراض دولت ناپلئون اول،تحصیلاتش در فقه بوده است، در انجمنهای سیاسی عضویت داشته است،....پس از استعفای بیسمارک گاهی گیوم دوم به اشتباهات او اشاره می کرد،در نطقی بیسمارک گفت، در ایراداتی که به من وارد می آورند غفلت دارند که من تنها نبودم،( اشاره به گیوم اول است)...، در کنگره برلن ریاست یافت و قدمهای برجسته در راه صلح برداشت، اعضای آن گنگره را از موم ساخته نمایش دادند،روزی به تماشا رفتیم ...، گیوم دوستی روس را بر اطریش ترجیح می داد، بر دشمنی انگلیس می افزود، بیسمارک مخالف شد،آخر به فکر تدارک مستملکات افتاد و از توسل ناصرالدین شاه استفاده نموده در جشن هفتاد سالگیش دو میلیون و نیم مارک هدایا به او فرستادند[حتما از طرف ایران]، از آن مبلغ ملک اجدادی خود را خرید که از دست رفته بود،مبلغی صرف امور عام المنفعه کرد، با گیوم هم بر سر حمایت کارگر و مسائل دیگر اختلاف حاصل نمود، در 1890 استعفا کرد ودر 30 ژوئیه 1898 قلم و زبان درکشید و فرو بست ، دو نوبت مورد حمله و ترور شده بوده است، خاطراتش طبع شده است» 4 حاج مهدی قلی خان هدایت، مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات(تهران، زوار، 1375 ) ص
   زیرنویس:

  متن رؤیا:
  [دستخط ناصرالدین شاه]:
  شب پنجشنبه 19 شهر شعبان[1291 ] در قصر قاجار سنۀ ایت ئیل
  در عالم رؤیا دیده شد که اسباب جنگی با قشون عثمانی مهیا شده است، و بالاخره جنگی شد، در دقیقۀ اول جنگ قشون عثمانی شکست خورده فراری شدند و پرنس بیز مرک صدر اعظم دولت پروس در قشون عثمانی با آنها شرکت داشته است، اسیر ما شده بود، او را آوردند حضور، مترجم فرانسه ،جوانکی از اهل ایران میان ما و او مترجمی می کرد،بیزمرک بسیار خجل و شرمسار بود و خنده می کرد و بسیار خجالت داشت که هم اسیر ما شده بود، هم شریک عثمانی ها بود،از من خجالت می کشید، من گفتم که اگر چه شما اسیر شده اید و در جنگ گرفتار شده اید و به این هیئت شما را می بینم ، امّا باز خوشحال هستم که تجدید ملاقاتی با شما کرده ام، او هم جواب داد که من هم بسیار خوشحال هستم از حضور آمدن، بعد من گفتم به صاحب منصبان و قشون خودمان که طرف دیگر قشون ععثمانی را که شکست خورده اند تعاقب بکنید و آنچه صاحب منصب و سردار و توپ و غیره دارند بگیریر، همه را اسیر بکنید.
  خواب از اینها که نوشتم بسیار مفصل تر بود،امّا مختصرش همین بود که نوشتم.لا یعلم اغیب الّا هو،خداوند تبارک ان شاءالله به خیر بگذراند.

  برای مطالعه متن کامل مقاله رجوع شود به:
  http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 92367

  A Full page from the Illustrated 1873 London News, an illustrated weekly newspaper weeks date as shown on top of page, Naser al-Din Shah Qajar, Shah of Persia in Berlin with Germany Emperor William I
  A Full page from the Illustrated 1873 London News, an illustrated weekly newspaper weeks date as shown on top of page, Naser al-Din Shah Qajar, Shah of Persia in Berlin with Germany Emperor William I

  ۱. See: www.germanem bassy idea.org/news/۹۸ july/gn.۱/.htm
  ۲. see: webstersTbiographicaldictionary Merriam-websteer G merram company published Massachuse.۱۹۸۰.p۱۵۴
  ۳. روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول فرنگستان، به کوشش فاطمه قاضیها ،(تهران :سازمان اسناد ملی ایران تهران ۱۳۷۷ )صفحات ۸۲،۸۴ ،۹۰ ،۹۶-۹۸ ،۱۰۰،۱۰۲،۱۱۵
  ۴. حاج مهدی قلی خان هدایت، مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات(تهران، زوار، ۱۳۷۵ ) ص
  بر گرفته از: فاطمه قاضیها،رؤیاهای ناصرالدین شاه، گنجینه اسناد، بهار و تابستان 1381،شماره 45 و46 صص28-39
  دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت