Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  نام تابلو: عمو صادق شیرازی سرایدار قفس طیور با کهنه ‌فروشها ۱۲۷۱ شمسی.
  هدیه یک تابلو از کمال الملک به دکتر قاسم غنی
  نام تابلو: عمو صادق شیرازی سرایدار قفس طیور با کهنه ‌فروشها ۱۲۷۱ شمسی.
  در نامه ای که کمال الملك به دکتر غنی ارسال کرده راجع به اجرای این تابلو چنین نوشته است :همین قدر در خاطرم است که در سفر سیم ناصر الدین شاه به فرنگستان به این بنده امر شد که بروم در بالای عمارت شمس العماره ،دور نمای شهر و حوالی را بسازم پس از چند روز زحمت بالا رفتن و پائین آمدن از طبقات این عمارت ملتفت شدم که برای من غیرممکن است همه روزه روزی چندین مرتبه تقريبا این سیصد پله را بیایم پائین و بروم بالا .بالاخره از این کار منصرف و روزی در موقع مراجعت از عمارت گلستان متفکر بودم که چه باید کرد، ناگاه برخوردم به دو نفر یهودی دوره گره که مشغول خریدن لباس کهنه بودند.
  ، هیکل این دو نفر یهودی جلب توجه بنده را کرد و پس از اندکی دقت با خود گفتم طبیعت مدل خوبی تهیه کرده و بهتر این است که پرده صورت این دو نفر را در حال معامله بسازم، لهذا با ایشان داخل مذاکره شده و هر دو نفر را بر روزی پنج قران اجرت دو ماهه اجیر کرده ،بردم به منزل و مشغول کار شدم، يك نفر دیگر هم برای طرف معامله با ایشان لازم بود که عمو صادق نام سرایدار قفس طيور عمارت سلطنتی که هیکلی مناسب برای این کار داشت منتخب و در مدت دو ماه این پرده تمام شد. چون در انظار خیلی مطبوع واقع شد بعضي رفقا صلاح در این دیدند که این پرده را از دست نداده در منزل نگه دارم و از طرفی دیگر چون غیرممکن بود پرده ای برای تشریف فرمائی موکب همایون تهیه نشود بنابراین یک پرده دیگر از روی همین پرده ساخته، یکی از این دو پرده را پس از مراجعت موکب همایون تقدیم حضور مبارك کرده و پرده دیگر را در منزل نگه داشتم و این پرده مدت ها هم به دیوار تالار مدرسه صنایع مستظرفه نصب و شاگردهای مدرسه از روی آن مشق می کردند، تا اینکه اخیرا پس از حرکات احمقانه بعضی از متصدیان امور بنده بکلی از صنعت متنفر و منزجر شده به سمت حسین آباد حرکت کردم و این پرده و بعضی اشیای صنعتی دیگر را با خود حمل نمودم تا دو ماه قبل نظر به میل مفرط حضرت مستطاب اجل اکرم بندگان آقای دکتر قاسم خان به داشتن یکی از کارهای فدوى و بعلاوه بواسطه ارادت قلبی خودم این پرده را به عنوان یادگار تقدیم حضور مبارکشان نمودم و یقین دارم که این پرده در منزل حضرت آقای دکتر بهتر از همه جا محفوظ خواهد ماند. تحریر في بیست و سیم شهر جمادی الثانی ۱۳۵۰ - محمد غفاری کمال المك قديم .
  محمدعلی کریم زاده تبریزی،احوال و آثار نقاشان قدیم ایران،لندن ،1370 ،ج3 ،ص1053
  جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۷:۳۸
  نظرات



  نمایش ایمیل به مخاطبین





  نمایش نظر در سایت