Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  ... این وحشیگری عین الدوله خیلی مؤثر افتاد؛ چه مهدی گاو کش را نه می شد بابی گفت و نه یاغی دولت و نه دزد و نه غیر آن . برفرض مهدی گاوکش ....
  مجازات هولناک مهدی گاو کش در جریان مشروطه
  توسط عین الدوله(صدر اعظم مستبد مظفرالدین شاه)
  و در این ایام مهدی گاو کش که مدعوبه 1
  مدعو به ؛ موسوم به . ملقب به(لغت نامه دهخدا)
  یوزباشی است ، به حکم عین الدوله گرفتار گردید. با این که برادرش نایب میدان و نوکر دیوان بود ، به واسطه بستگی او به آقای بهبهانی طرف سوء ظن عین الدوله واقع شد .
  يك روز در یکی از قهوه خانه ها بد گفته بود به عین الدوله ، و راپورت کارهایش به عین الدوله داده شد . عین الدوله دید که این شخص در محله سر پولك اقتداری دارد و جمعی اطراف او را دارند. اگر وقتی بخواهد صدمه به یکی از بستگان آقا[سید عبدالله بهبهانی] وارد آورد ، این شخص قدرت جمع آوری هزار نفر از مشدیها و جوانان دارد.
  و لذا پی بهانه بود که شنید مهدی گاوکش علنا در حضور جمعی از مردم اعمال سيئه 2 سیئة. [ س َی ْ ی ِ ءَ ] (ع اِ). بدی . خطا. اصل آن سیوئه است . (از منتهی الارب ). بزه . گناه . معصیت . عصیان . ذنب . جرم . اثم . تبه کاری .تباه کاری . (یادداشت بخط مؤلف ). دهخدا او را ذکر نموده، به این جهت جمعی را مأمور نمود که او را دستگیر نمودند. به این طور که در ساعت پنج از شب گذشته، در حالتی که بیچاره در بستر راحت خوابیده بود، از بالای بام ریختند به خانه او، عیالش که حامله بود مانع گردید که بگذارد او را به این حال گرفتار و ببرند. او را با چوب و قداره بحدی زدند که طفل جنين او سقط شد. و يك طفل چهار پنج ساله او را در حوض انداختند که همان شب زندگانی را وداع گفت و چند نفر دیگر از اطفال و بستگان آن بیچاره را زخمی و تلف نمودند . اموال و اسباب خانه او را به غارت بردند .
  اگر چه در زمان استبداد بالاتر و بزرگتر از این ظلم به مردم می رسید . خانه ها غارت کردند ، نفوس را کشتند ، اطفال را به آب و آتش انداختند ، ولی برای جبران اعمال خودشان اسمی رویش می گذاردند . مثلا می گفتند فلان شخص بابی بوده خانه اش را باید غارت کرد ، مالش را حلال دانست ، زنش را مباح ، اطفالش را کشت . و یا فلان کس مقصر و یاغی دولت است، هستی او را به باد فنا باید داد . نام او و فامیلش را از صفحه عالم برانداخت .
  لیکن این وحشیگری عین الدوله خیلی مؤثر افتاد؛ چه مهدی گاو کش را نه می شد بابی گفت و نه یاغی دولت و نه دزد و نه غیر آن . برفرض مهدی گاوکش دشمن گاو و مقصر حضرت والا ، لكن زن و طفل جنین و اطفال خردسال بی گناه را تقصیری نبود .
  باری صبح آن شب مهدی گاوکش را بردند حضور عین الدوله : چوب و شلاق مفصلی به او زده و در انبار دولتی و محبس بزرگی او را انداختند ، که چندین وقت پاها و بدن او مجروح بود . این قدر در زندان و انبار دولتی براین بیچاره سخت گذشت که زمانی که محمد علی میرزا، مخالفت با ملت را ظاهر کرد و آثار غلبه در او ظاهر شد. مهدی گاو کش که آن زمان به واسطه مشروطه شدن دولت ایران آزاد بود ، از ترس گرفتاری و دوباره افتادن به زندان، با نهایت آزادی خود را مسموم نمود، ويك مثقال ترياك خورد که دیگر علاج و برئی 3 برء: (بُ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) به شدن ، نیک شدن ، شفا یافتن از مرض . 2 - (اِ مصِ.) بهی ، بهبود.(فرهنگ فارسی معین) برایش نباشد و از زحمات و صدمات پادشاه ایران خلاصی یافت.
  منبع: ناظم الاسلام کرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان ،به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، ،1376 ،تهران: نشر پیکان، ج2 صص443 و 444  ۱.
  مدعو به ؛ موسوم به . ملقب به(لغت نامه دهخدا)
  ۲. سیئة. [ س َی ْ ی ِ ءَ ] (ع اِ). بدی . خطا. اصل آن سیوئه است . (از منتهی الارب ). بزه . گناه . معصیت . عصیان . ذنب . جرم . اثم . تبه کاری .تباه کاری . (یادداشت بخط مؤلف ). دهخدا
  ۳. برء: (بُ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) به شدن ، نیک شدن ، شفا یافتن از مرض . ۲ - (اِ مصِ.) بهی ، بهبود.(فرهنگ فارسی معین)
  جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت