Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور در ژوئن سال ۱۸۸۳ میلادی بر قرار شد .
  اولین سفیر امریکا در ایران :
  آمریکائیان قبل از آنکه روابط سیاسی با ایران ایجاد کنند به این کشور رفت و آمد می کردند . اما مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور در ژوئن سال ۱۸۸۳ میلادی بر قرار شد . ایالات متحده در این تاریخ وزیر مختاری به نام ساموئل گرین بنجامین Samuel Greene Wheeler Benjamin به تهران فرستاد . وی سفارت کشورش را در ایران تاسیس کرد . دولت ایران هم حاجی حسینقلی خان صدر السلطنه فرزند میرزا آقا خان نوری صدر اعظم را در اکتبر ۱۸۸۸ به واشنگتن فرستاد که بعدها به ( حاجی واشنگتن ) مشهور گردید . در این دوره دولت امریکا فعالیت چندانی در ایران نداشت . مهمترین کار دولت ایالات متحده امریکا در این دوره حمایت از میسیو نرها و مبلغان مذهبی آمریکایی در ایران بوده است . دولت ایران بر پایه تاریخ ارائه شده پنجسال بعد از امریکا سفارت خود را در واشنگتن بنا کرده است .
  بنجامین خود در بخشی از خاطراتش چنین نقل می کند:
  \"در زمستان سال ۸۳ - ۱۸۸۲ بود که از طرف پرزیدنت آرتور ریاست جمهوری آمریکا به سمت نخستین سفیر آمریکا در ایران منصوب شدم. کنگره امریکا بتازگی تاسیس سفارت را در ایران تصویب کرده بود و بدنبال آن پرزیدنت آرتور مرا بدین سمت انتخاب کرد.\"
  بنجامین در سال ۱۸۸۵ با موفقیت حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری و زمامداری این حزب به امریکا احضار و طبق شیوه معموله در دیپلماسی آمریکا به زندگی خصوصی باز گشت.
  وی تجربیاتی که در طول مأموریت خود در این سفر دوساله و اندی ایران داشته تحت عنوان « ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه » به رشته تحریر در آورد. و در مقدمه آن توضیح داد که قسمت ها و فصولی از این کتاب قبلا در مجلات ماهانه «هار پر» و «سنتری ماگازین» و «مانهاتان ماگازین» بطور پاورقی چاپ شده است که با اجازه و رضایت ناشران آن مجلات در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است ولی این قسمت ها فقط بخش کوچکی از کتاب را تشکیل میدهند و در حقیقت اكثر فصول کتاب کاملا تازگی داشته و مطالبی است که برای اولین بار منتشر می شود.
  لازم به توضیح است که این کتاب بعدها توسط آقای مهندس کردبچه به فارسی ترجمه شد.
  منبع : ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه، نوشته:س-ج-و- بنجامین،نخستین سفیر ایالات متحده در ایران، ترجمه: مهندس محمد حسین کردبچه،تهران: سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ اول- پائیز ۱۳۶۳. برداشتی کوتاه از مقدمه های مفصل نویسنده و مترجم.
  يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت