Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  وزیر مختار بسیار طالب اطلاع و فهمیدن امورات مخفية دولتی است و در این فقره خرجهای گزاف می کند.....

  در سفارتخانه ها چه می گذرد؟
  راپرت محرمانه به ناصرالدین شاه،درباره رویدادهای سفارتخانه ها
  ۱-سفارت انگلیس - وزیر مختار (اليسون) از تشریف فرمانی موکب همایون به خراسان در خیال آن است که اسبایی فراهم بیاورد بلکه این سفر موقوف شود. ابراهیم نامی است باغبانِ وزیر مختار ،زنی و دختری دارد هر دو باوزير مختار سر و کار دارند، وزیر مختار بسیار طالب اطلاع و فهمیدن امورات مخفية دولتی است و در این فقره خرجهای گزاف می کند ، غلام خانه زاد به روزنامه - نویس پیغام کردم که اگر بتوانی معلوم کنی که از اهل خلوت و خارج وقایع نگار وزیر مختار کیست انعام زیادی به تو میدهم . دختری از اهل شهریار [را]پدرش آورده ،از بابت فقر ، به وزیر مختار به سی تومان فروخته ،دختر را در خانه عبدالرزاق منزل داده اند، ماهی چهار تومان خرج میدهند بعض اوقات وزیر مختار آنجا می رود، گاهی دختر را می آورند، اسم دختر شیرین جان است .
  ۲- سفارت عثمانی - حاجی افندی حامل نشان، بنای مراجعت دارد، از راه کرمانشاه و کردستان و سرحدات آذربایجان تا تفلیس می رود. على الحساب به اسم زیارت عتبات از این راه خواهد رفت اما باطنا اطلاع از سرحدات است .
  چاكر آستان هنوز از برای سفارت روس و فرانسه آدمی که محل وثوق باشد نتوانسته است پیدا کند، زیرا این مطلب را به هر کس نمی توان گفت و از هر کسی نمیتوان اطمینان حاصل کرد. چنین نیست که فرمایشات خديوانه را فراموش نماید یا از خرج این کار خست نماید ، به نمك با محك شاهنشاه روحنا فداه فرمایشات ملوكأنه را اگرچه خیلی جزئی باشد شبها که از خواب بیدار شود در فکر انجام است چه رسد به روز ، هرچه ناتمام و موافق سليقه شاهنشاه نباشد از عدم کفایت ونامساعدتی بخت خانه زاداست، ۲شوال ۱۲۸۳ .
  ابرا هیم صفائی،یکصد سند تاریخی، چاپخانه شرق، بی تا، صص۱۳۲-۱۳۳
  چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت