Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
لینک های روزانه
  حقیقت این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده است.


  ملاقات ناصرالدین شاه با دانشمند بزرگ لوئی پاستور در پاریس

  ناصرالدین شاه در بخشی خاطرات روز چهار شنبه ۲ ذیحجه ۱۳۰۶خود در سفر سوم فرنگستان ، هنگامی که در پاریس اقامت داشته را جع به ملا قات با لوئی پاستور چنین می نویسد:
  ... امشب پاستور معروف را که برای آدم سگ هار گاز گرفته، معالجه و علاج پیدا کرده است ، دیدم،شرح احوال اورا در روزنامجات خوانده بودم، حالا هم اورا دیدم و با او خیلی صحبت کردم، می گفت معالجه این کار را خیلی خوب پیدا کرده ام، امّا باید آدم سگ هار گرفته را زود بیاورند که معالجه شود، اگر طول بکشد و دیر بیاورند، خیلی معالجه اش مشکل است،مثلا اگر تهران یکی را سگ هار بگیرد بیاورند اینجا، خیلی معالجه اش مشکل است،بخصوص اگر دندان سگ هار به عصب گرفته و به خون رسیده باشد، که او را باید حتما بعد از دو روز سه روز بیاورند که معالجه شود و الا مشکل است. مقصود این است که باید زود شروع به معالجه شود و طول نکشد.
  حالا پاستور در اینجا مدرسه دارد و درس می گوید و مردم مشغول تحصیل این کار هستند. حقیقت این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده است.
  مصحح: آنچه از خاطرات ناصرالدین شاه بخصوص در فرنگ مطالعه کرده ام، با بیشتر افرادی که برخورد و یا ملاقات می کند در هر مقامی که باشند به توصیف طنز گونه چهره و ظاهر آنها می پردازد. تنها در مورد ملاقات با لوئی پاستور دیدم که فقط از علم و خدمت او به انسانیت می نگارد.
  منبع : روز نامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در سفر سوم فرنگستان(کتاب دوم)، تهران ، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱ ص ۱۹۱
  شنبه ۲۳ دي ۱۳۹۶ ساعت ۱:۱۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت