Qajarieh, Articles by Fatemeh Ghaziha
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  این بنده درگاه در زیر حمایت هیج دولتی بجز در ظل حمایت......
  سندی در ادعای سر سپردگیِ ارثیِ میرزا آقاخان نوری بر خاندان قاجار ،۲۷ روز بعد از رسیدن به صدارت و چند روز قبل از قتل امیر کبیر.(امیر در ۱۷ ربیع الاول ۱۲۶۸ به قتل رسید.)

  [دستخط میرزا آقاخان نوری ]
  این چاکر قدیمی پدر بر پدر خانه زاد و نمک پرورده این آستان مبارک بوده[ایم]، محمد حسن خان مرحوم[محمد حسن خان قاجار] و آقامحمدشاه مرحوم[آغامحمدخان قاجار] و خاقان مغفور[فتحعلی شاه] و شاه مرحوم مبرور[محمدشاه] خودم و اجدادم، به ارث خدمت کرده ایم. به صداقت .
  رعیت و نوکر و خانه زاد شاهنشاه روحی فداه هستم، کسی را یارای تخلف از این حرف و گفتار نیست، و اگر خدای نکرده، ازین فدوی قدیمی جان نثار ... دولتی سر بزند، مورد مؤاخذه شاهنشاه روحی فداه باشم.
  لکن استدعای این چاکر این است که اگر عرضی شود تحقیق بشود و بعد از اثبات عقوبت شود. تحریراً فی شهر محرم ۱۲۶۸.
  [در حاشیه]: این بنده درگاه در زیر حمایت هیج دولتی بجز در ظل حمایت شاهنشاه ایران خلدالله ملکه نیستم و امید الطاف و مرحمت از این آستان مروت نشان داشته و دارم.
  منبع : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،آرشیو اسناد، اسناد بیوتات.
  دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت