حلقه کاتبان kateban.com kateban.com دلیل انزجار مردم ایران از امتیازات، حق انحصارها و.... از نگاه ادوارد براون https://ghaziha.kateban.com/post/4490 fa .....کسانی که در اروپا، در این باره به بحث و استدلال می پردازند، تصور می کنند که منافع شاه و مردمش یکسان است، در حالی که نه تنها این طور نیست، بلکه منافع آنها معمولا در تضاد با یکدیگر قرار دارد..... ]]> kateban.com گزارش روز 12 جمادالثانی 1282 ازمدرسه دارالفنون https://ghaziha.kateban.com/post/4471 fa ....موسیو کنستان معلم نقاشی در روی صفحه‌ای با قلم مداد نشان شیرخورشید طرح کرده به مدرسه آورده بود، به ملاحظه نواب والا[اعتضاد السلطنه ] رسانید و بعد مواظب مشق نقاشی شاگردان خود شد.... ]]> kateban.com اعلان سفر دوم فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار در روزنامه روسی https://ghaziha.kateban.com/post/4463 fa ....در اوایل بهار آینده به سیاحت فرنگستان که مدتها بود در خیال آن بودند خواهند آمد. .....خیال شاه اینست که با اطراف بحر سیاه از راه قفقاز، مراجعت به ایران نمایند.... ]]> kateban.com شکار گله ای مرالها در اتریش و ترحم نزدیک به گریۀ ناصرالدین شاه. https://ghaziha.kateban.com/post/4459 fa ... مثل این است که گله گوسفندی را بیاورند جلو آدم، متصل بزنند بکشند. چنان او قاتم تلخ شد و چنان افسرده شدم که هیچ نمانده بود گریه شدیدی بکنم، یکی دستش خورد شده، یکی پایش شکسته ، یکی سر ش، یکی شکمش پاره، روده ها در آمده، به خدا قسم، اگر هیچ میرغضبی، هیچ ظالمی، کافری، شمر هم این طور نمی کند. دو سه دسته که داخل شد کشته شدند، من برخاستم،... تصویر:فرانسوا ژوزف امپراطور وقت اتریش ]]> kateban.com نامه عاشقانه دیگری از فتحعلی شاه به سوگلی اش تاج الدوله(طاووس خانم) https://ghaziha.kateban.com/post/4456 fa ..... آنی نگذشته است، که از خاطر مبارک فراموش شوی ،ان شاالله زود به خاک پای مبارک خواهید رسید.....اما نه اینکه غصه بخوری گریه کنی ، اگر شنیدیم ملول شدی و غصه می خوری از تو مکدر خواهم گشت... ]]> kateban.com زن ایرانی عصر قاجار از نگاه هانری رنه دالمانی، فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/4432 fa .....حسادت مردان زیاد است، اگر احیانا کسی نظری به طرف اندرون بیندازد مثل این است که مرتکب جنایت بزرگی شده باشد و به همین جهت است که در شهر های ایران رفتن به روی بام های بلند ممنوع است، مخصوصا در اصفهان ارو پائیان را نمی گذارند که در بالای عمارات بلند به سیاحت بپردازند، زیرا ممکن است که از آنجا داخل حیاطها دیده شود و نظرشان به زنان روی نپوشيده افتد....زنانی که از هوش و ذکاوت بی بهره نیستند با تمام قوا با جهالت مبارزه می کنند و نمی خواهند تسليم بدبختی و سیه روزی شوند، آنها در تحصیل معلومات کو شش می کنند ،تا بتوانند، به كانون خانوادگی آنطور که باید و شاید سروسامانی بدهند ]]> kateban.com اسامی پسران فتحعلی شاه به ترتیب تاریخ تولد https://ghaziha.kateban.com/post/4430 fa بر اساس منبع قید شده در ذیل و به احتمال زیاد فرزندان ذکورو اناث فتحعلی شاه قاجا ر 265نفر بوده اند که 154 نفر آنها در طفولیت در گذشتند. آنان که مانده اند 63 پسر و 48 دختر بودند ]]> kateban.com پیش نویس تلگراف به خط ناصرالدین شاه به ظل السلطان از سفر سوم فرنگستان (ذيقعده ۱۳۰۶ ه.ق ) https://ghaziha.kateban.com/post/4424 fa ....در همه فرنگستان و انگلستان زیاده از اندازه و زیاده از حد به ما احترام کردند. پذیرائیهای خیلی خیلی عمده و بزرگی نمودند که بسیار تعریف دارد .... ]]> kateban.com روحیات ایرانیها از نگاه کلود آنه،نویسنده فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/4411 fa ...کلود آنه از فروتنی وادب ذاتی و همیشگی و گاه افراطی مردم در برخورد با یکدیگر، از کتمان و راز پوشی ، از صفا و سادگی و از اصالت و و جاودانگی هنر های باستانی و سنتی ایران با ستایش یاد کرده است. ... ]]> kateban.com تصویر تمام قد جوانیهای ناصرالدین شاه در کنار توپ جنگی https://ghaziha.kateban.com/post/4387 fa ....این اثر، که دو متر طول دارد، شاه را با سرداری، شلوار یراق دوزی، کلیجه ترمۀ خزدار، کلاه بلند و ..... ]]> kateban.com شرح برگزاری مراسم تحویل سال 1255 [1293 ق]،به قلم ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4383 fa روز دوشنبه سه ساعت ونیم از دسته گذشته تحویل حمل شد. در تالار عاج تحویل شد. همه بودند.مخاطب مؤیدالدوله بود. ..... ]]> kateban.com شیوع طاعون در عصر فتحعلی شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4363 fa ....«درسنه ۱۲۴۷ در اکثر بلاد ایران و روم ناخوشی طاعون بهم رسید. در استرآبادده دوازده هزار نفر خلق تلف شدند، در مازندران قریب دویست هزار خلق تلف شدند، رشت و گیلان بالمره خراب شد، در تهران ده دوازده هزار خلق تلف شدند، ]]> kateban.com مصیبت وبا و جمعیت در عصر قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4352 fa ...مردگان را یا در گاری ریختند و به گودالها وخندق شهر انداختند و یا به گورستان ها بردند. مشيرالاطبا شاهد بود که «در قبرستانها چنان مرده می چیدند که گویا پارچه سفیدی روی گورستان کشیده اند و چون برخی را قبل از مرگ کامل و در حال اغما حمل می کردند، به گفته همو «بعضی مرده ها وقت شستن و یا کفن کردن و یا به قبر گذاشتن بلند شده و زنده گشتند ». آنان هم که هنوز نمرده بودند حیران و سرگردان بر جای بودند و از بشرة همه معلوم بود در میان بلاگرفتارند .... ]]> kateban.com نامه عاشقانه فتحعلی شاه به طاوس خانم سوگلی https://ghaziha.kateban.com/post/4338 fa یار نزدیک تر از من به من است //وین عجب تر که من از وی دورم ]]> kateban.com محمد علی شاه قاجار از نگاه و قلم گروته دانشمند آلمانی https://ghaziha.kateban.com/post/4336 fa محمدعلی شاه نسبتا چاق و کوتاه است.عینک طلائی به چشم زده است و کمی افسرده به نظر می رسد. رفتارش، طرز نگریستنش به حضار و گوش دادنش به حرفهای سفیر، نوعی خشکی و انجماد را نشان می دهد که بیشتر ناشی از بی تحرکی و انعطاف ناپذیری درونی است ،تا آداب دانیِ در باری. به علاوه در حرکاتش فقدان اتکای به نفس هم به خوبی مشهود است. هرچند این موضوع در مورد فرمانروائی که تازه به قدرت رسیده و دوران جوانیش را به دور از پایتخت، در تبریز، گذرانده است، تعجب آور نیست. محمدعلی شاه به داشتن یک زن قناعت کرده است و هیچگاه از او جدا نمی شود. ]]> kateban.com نامه و دستخط مظفرالدین شاه به اتابک (صدر اعظم ،میرزا علی اصغر امین السلطان) https://ghaziha.kateban.com/post/4335 fa ....ان شا الله فردا زودتر بیائید ، که پس از رفتن سفیر اتازونی برویم سر تلگراف .امشب را چرا دربخانه نماندید که بعد از افطار شما را ملاقات بکنم. ]]> kateban.com تصنیف خوانی در عهد ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4331 fa ... تصنیف سازان در جهانی از گمنامی بهتر از هر کسی می فهمیدند تا چگونه با زبانی مردمی و عامیانه برای مردم شعر بسرایند و یا چگونه همین شعر را در آهنگی کوچه بازاری برایشان بخوانند... ایرج میرزا به عارف: تو آهویی مکن جانا گرازی/ تو شاعر نیستی تصنیف سازی ]]> kateban.com اجرای قانون ، ناجی ملک و ملت،(شماره دوم روزنامه قانون) https://ghaziha.kateban.com/post/4330 fa ...ایران خانه ماست و تا این خانه نظم نداشته باشد بدیهی است که آسایش اهل خانه خیال محال خواهد بود .....با این همه معادن و جنگلها و استعداد خاک و قابلیت خلق و قدمت تاریخ و شرافت مذهب هيچ طایفه نیست که به قدر خلق این مُلک از نعمات طبیعی محروم و از قافله ترقی دنیا عقب مانده باشد....هیچ ایل وحشی نیست که پول آن به رسوائی پول ایران تنزل کرده باشد .... ]]> kateban.com ژاک هردوان فرانسوی در تهران(1303 – 1305خورشیدی ) https://ghaziha.kateban.com/post/4329 fa ...منظره خیابان لاله زار طوری است که بیننده گمان می کند مستقیما به برفهای تو چال می رسد،کثرت رفت و آمد درشکه و پیاده ها این خیابان را شبیه به یکی از خیابان های محله فرانسویان در سویس جلوه می داد....خانم ها زیاد رفت و آمد می کنند . همگی دارای چادر و پیچه و شناختن آنها غیر ممکن بود...بر عکس خیابان لاله زار در خیابان استانبول هیاهو و دادو قال خیلی زیاد بود. در این میان، داد و فریادِ درشکه چیها که خبردار خبردار می گفتند به گوش می رسید.... ]]> kateban.com دارالفنون و مجلس حافظ الصحه https://ghaziha.kateban.com/post/4328 fa گاهی اوقات بعضی از بیماران بطور اخص در مجلس حافظ الصحه حاضر می شده اند و پس از بررسی و مشاوره نتیجه نهائی اخذ می گردیده است...بعد از آن ولد جناب آخوند ملاعبدالکریم مجتهد ارگ حاضر شد که اطبای عظام مرض او را تشخیص دهند و معالجه نمایند، پس از غور رسی کامل معلوم گشت که مسلول و ریه اش معلول است، دستورالعمل داده شد....». ]]> kateban.com شرح سنگدلیهای فیروز میرزا فرمانفر و ستمکاریهای او https://ghaziha.kateban.com/post/4326 fa ...فيروز میرزا در این ماموریت با خشونت زیاد و غیرانسانی با مردم فارس عمل میکند ، وی به عنوان اینکه طوایف ممسنی و سران آنان نسبت به دولت نافرمان هستند مردم را مورد یورش قرار داده، مراکز و مساکن آنان را ویران می سازد و به گفته مؤلف ناسخ التواریخ ( بسیار کس را ... - نایبنا ساخت ... چندان سر بریدند و از سرهای دزدان ! مناره ها بر آوردند ..... ]]> kateban.com مهمانیهای ایرانی در عصر ناصری از نگاه و قلم ادواردبراون https://ghaziha.kateban.com/post/4325 fa ...رسم است که برای سرگرمی و تفریح مهمانان، از نوای موسیقی استفاده می شود....سفره شان را روی زمین پهن می کنند و دور تا دور آن تکه های نان سنگک می گذارند که به جای بشقاب نیز استفاده می شود....گرمی و جذابیت مهمانی، ..بیش از همه، به دلیل تنوع و جاذبه و پرمحتوا بودن صحبتها و بحثها است... ]]> kateban.com ناصرالدین شاه : .. این روزنامه سرتاپا نامربوط را کی نوشته است و داده چاپ کرده اند... https://ghaziha.kateban.com/post/4324 fa قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ راست در روزنامه های خودشان می نویسند. حتی به پادشاهان خودشان فحش وهزار نامربوط می نویسند ،هیچ کس نمی تواند منع کند. ]]> kateban.com چهل هزار مثقال طلا در قبال سرودن چهل هزار بیت شعر https://ghaziha.kateban.com/post/4322 fa ... فتحعلی خان صبا شاعر و ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه دستور یافت تا کتابی بر وزن شاهنامه فردوسی به نام شاهنشاهنامه به نظم در آورد و صبا ، آن را در مدت سه سال درچهل هزار بیت به اتمام رسانید و چهل هزار مثقال طلا صله گرفت. در سال ۱۲۳۳ ه ق قحطی عظیمی در خراسان افتاد و صبا به سرپرستی هیأتی برای دادن اعانه ، مأمور خراسان شد و در سرمای سخت زمستان با زحمات و صدمات زیاد به آنجا رسید ووجوه اعانه را بین نیازمندان تقسیم و به تهران مراجعت کرد ]]> kateban.com روسها و تخریب گورستان و مدرسه برای احداث بانک استقراضی https://ghaziha.kateban.com/post/4321 fa آقای طباطبایی پیام فرستاد که ویران کردن مدرسه و گورستان مشروع نیست. رئیس بانک جواب داد زمین ها را از مستشارالتجار خریده و نوشته های معتبر نیز در دست دارد،........نتیجه آنکه جمعیت انبوه به گورستان ريخته و ساختمان بانك را ویران کردند. ]]> kateban.com مي‌گويند روسها محمدعلي‌ شاه ‌را گول‌ زدند، بردند سفارت‌ روس‌ ،حالا كه‌ برده‌اند پلتيك‌شان‌ همچو قرار گرفته‌ كه‌ حمايت‌ نكنند https://ghaziha.kateban.com/post/4320 fa ]]> kateban.com ناصرالدین شاه و اجبار راهزن آدمکش به نوشتن شرح جنایات خود، بجای مجازات اعدام https://ghaziha.kateban.com/post/4309 fa ....بندگان همایون به او فرمودند از قتل تو می گذرم، مشروط بر اینکه تفصیل دزدی و آدمکشی چندین سالۀ خودت را مفصل بنویسی ]]> kateban.com تفنگ ته پُر هدیه ماژور طالبوت به عزیز السلطان(ملیجک) https://ghaziha.kateban.com/post/4308 fa ناصرالدین شاه : ....ماژر طالبت انگلیسی در انگلیس با ما همراهی می کرد، چندی است به طهران آمده است، با عزیزالسلطان رفاقتی دارد... ]]> kateban.com مسافر ژاپنی در شاه عبدالظیم (1320 ه.ق) https://ghaziha.kateban.com/post/4304 fa به شاه عبدالعظیم رسیدم و از قطار پیاده شدم و از ایستگاه که به خیابان رفتم، بقعه را در برابر چشم دیدم.....در آغاز کار، به علت آشنا نبودن مردم با اصول و فرهنگ سفر با قطار حوادثی به بار آمد، مانند این که کسی زیر چرخ قطار رفت. ا... زائران ایرانی، با صرف یک روز وقت، سوار بر خر و اسب به شاه عبدالعظيم می رفتند و بر می گشتند، و زحمت منتظر شدن برای قطار و سوار و پیاده شدن را به خود نمی دادند. ]]> kateban.com گوشتهای مورد استفاده ایرانیان عصر قاجار و نحوه طبخ آن به روایت دکتر پولاک اطریشی https://ghaziha.kateban.com/post/4298 fa از انواع گوشت، ایرانی فقط گوشت گوسفند، بره و مرغ را می خورد و مراد او از لفظ گوشت اغلب همینهاست و بس........امعا و احشا، دل، جگر، جگرسفید و شکمبه حیوان را یا دور می ریزند که غذاي سگهاي فراوان می شود و یا آنها را بلاعوض به مردم فقیر می بخشند. طحال را همیشه به سگان میدهند.........در هیچ سفره محتشمی نیست که از کباب خبري نباشد ]]> kateban.com راهکارهای مشفقانه مستشارالدوله صاحب كتاب يك كلمه در مورد بهبود وضعیت ایرانِ عهد ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4296 fa رفع خطرات و چاره اشکالات ایران را به همین دو کلمه می توان اصلاح کرد که باید از اعمال گذشته چشم پوشید و شروع به تأسیس قوانین تازه نمود. از این راه می توان احترام و اعتبار سابقه دولت و ملت ایران را در انظار اقوام خارجه و ملل متمدنه و همسایگان ..جلب کرد . این مطلب در نظر خردمندان .. چنان واضح و آشکار است که محتاج به هیچ دلیل و برهان نیست . محتمل است بدین وسیله آثار و اسبابی که نيك بختی مملکت را امنیت تواند داد بدست آید. .....این فقره ممكن نمی شود مگر آنکه تلاش نموده طوایف مختلفی را که در ایران سکنی دارند در خیر و شر وطن عموما با هم شريك و سهیم نمایند . ]]> kateban.com اشاره ای به چگونگی خلع احمد شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4282 fa روز نهم آبان1304 مقارن غروب آفتاب نواب و اعضای هیئت رئیسه مجلس ماده واحده ای راجع به انقراض سلطنت قاجاریه تصویب و اعضای ریاست حکومت موقتی را به رضا خان رئيس الوزرا تسلیم نمودند. ]]> kateban.com مجازات هولناک مهدی گاو کش در جریان مشروطه توسط عین الدوله https://ghaziha.kateban.com/post/4269 fa ... این وحشیگری عین الدوله خیلی مؤثر افتاد؛ چه مهدی گاو کش را نه می شد بابی گفت و نه یاغی دولت و نه دزد و نه غیر آن . برفرض مهدی گاوکش .... ]]> kateban.com ترور اعضای اولین جمعیت مخفی در عصر ناصری بدست شخص سلطان https://ghaziha.kateban.com/post/4259 fa به ناصرالدین شاه راپورت دادند که شبها جمعی در محله سنگلج در خانه ای اجتماع کرده و در امر مملکت اصلاح و مذاکره می کنند ]]> kateban.com تلگراف ناصرالدین شاه از وین به امین اقدس سوگلی و خزانه دار وی https://ghaziha.kateban.com/post/4258 fa .....الحمدلله به سلامتی دیروز وارد وین شدیم، عزیزالسلطان احوالش بسیار خوب است و الان نشسته است حقه بازی با پول می کند که تازه یاد گرفته است. .... ]]> kateban.com منتخبی از صورت استنطاق میرزا رضای کرمانی عامل ترور ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4257 fa ج - پادشاهی که پنجاه سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر آن درخت وكيل الدوله، آقای عزیزالسلطان ، امین خاقان و این اراذل و اوباش و بی پدر ، مادرهایی که ثمره این شجره شده اند و بلای جان عموم مسلمین گشته باشند ،چنین شجر را باید قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد (ماهی از سر گنده گردد نی ز دم) اگر ظلمی می شد از بالا میشد . ]]> kateban.com درویشان عهد قاجار به روایت دکتر پولاک https://ghaziha.kateban.com/post/4256 fa ....بسیاري از آنان وانمود می کنند که به کیمیاگري اشتغال دارند و خود را استاد این کار جا می زنند؛ با اغوا، مبالغ مهمی از مردم می گیرند و بعد یکباره ناپدید می شوند. ... ]]> kateban.com کاروان راه مکه به روایت مسیو چریکف(1267 قمری) https://ghaziha.kateban.com/post/4252 fa ....... از نجف الى مدينه کاروان شانزده روزه می رود؛ ولی راهی است، موسوم به راه زبیده، که از آنجا هفت روزه می رود، لكن اعراب آن راه را خراب و متروك نموده اند، به واسطه این که کاروان از راه پیچ و خم رفته و همواره در زیر اطاعت آنها بوده پول زیادی از زائرین به دست بیاورند...... ]]> kateban.com نقاشیهای امیل دوهوسه (نقاش فرانسوی) از زنان ایرانی https://ghaziha.kateban.com/post/4244 fa ....دوهوسه ملاحظه می نماید که روبند زنان باید همیشه آويخته باشد و نامحرم را حق دیدن روی آنها نیست ولی گاهگاهی علی رغم احتمال ضرب و شتم خواجه سرایانی که مراقب دختران بودند، خطر را بر خود خریده و زمانیکه گوشه نقاب را به قول او( ولو برای نمودن سر دماغ هم شده باشد) قدری بالا می زنند ، او از این فرصتهای کم و کوتاه استفاده می نماید..... ]]> kateban.com دوهوسه فرانسوی ،نقاش، مردم شناس و.. که سه سال در ایران عصر ناصری زیست https://ghaziha.kateban.com/post/4243 fa ....در پایان مسافرت دفترچه های او مملو بودند از صورتهای اشخاص و نقاشی های امکنه و یادداشتهائی از عادات و آداب و اطوار زندگی مردم ایران.حال این یادداشتها کجاست؟ متأسفانه تاکنون اطلاعی به دست نیامده و از صدها نقاشی وطرح که دو هوسه از ایران کشیده فقط ۱۵۰ قطعه بدست آمده است و نوشتن کتاب کامل و جامعی راجع به ایران بر اساس نقاشیها و یادداشت های او موکول به زمانی است که تمام آن اسناد بدست آید.. تصاویر: (نقاشیهای دوهوسه و ناصرالدین شاه از یکدیگر) ]]> kateban.com چوب خوردن میرزا محمد خان وکیل الدوله تبریزی در حضور محمد علی شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4239 fa (تصویر محمد علی شاه)......شاه چوب خواست. وكيل الدوله را با چوب و فلک بردند، حضورا چوب مفصلی خورد. حكم شد گوشش را ببرند. سپهسالار به حاجب الدوله التماس کرد که قدری تأمل کنند. خودش حضور رفت. هر طور بود شفاعت کرد. فورا او را به کاشان مغلولاً بردند. برای تقصير او حدسها زده اند.... ]]> kateban.com شیرین کاریهای همراهان مظفرالدین شاه در فرنگستان https://ghaziha.kateban.com/post/4218 fa ....و همین قسم شب را با رنگ و حنا می خوا بد و تمام ملافه رختخواب را آلوده می کند، صبح برخاسته، می رود، در یکی از حوض های بزرگ .... ]]> kateban.com ایرانیان به روایت مورگان شوستر امریکایی https://ghaziha.kateban.com/post/4208 fa ....ایرانیان در ظرف مدت این پنج سال از حیث ملیت شوق عديم النظیری برای تحصیل ابراز کردند . در دوره مشروطه صدها مدرسه تشکیل شد، گویا مطابع وجرائد بسیار آزاد؛ در ظرف یکشب از هر گوشه و کنار به ظهور آمده و مدیران جری ومضمون نویسان بی خوف وبی باک ظاهر شدند، .... ]]> kateban.com جشن آش پزان به روایت تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4206 fa ....در تمام مدت طبخ آش، باید رقاص مطرب بزند، وانواع بازی ها در بیاورند.... ]]> kateban.com وضعیت آشفته خانواده سلطنتی در وقایع مشروطه به روایت فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4205 fa مي‌گويند روسها محمدعلي‌ شاه‌را گول‌ زدند، بردند سفارت‌ روس‌ ،حالا كه‌ برده‌اند پلتيك‌شان‌ همچو قرار گرفته‌ كه‌ حمايت‌ نكنند.به‌ هر جهت‌ بيچاره‌ محمدعلي‌ شاه‌ پشيمان‌ شده‌ كه‌ چرا به‌ سفارت‌ رفته‌، واقعاً هم‌ بد كرد ...شاه‌ كوچولو[احمد شاه] امروز دو روز است‌ از شهرآمده‌ است‌ كامرانيه‌....[محمد علی]شاه‌ واردشد ،چه‌ شاهي‌، اي‌ بيچاره‌ شاه‌. ...،تا چشمش‌ به‌ من‌ افتاد هر چه‌ كرد خودداري‌ كند نتوانست‌، بي‌اختيار گريه‌ كرد. گفت‌ عمه‌ جان‌،ديدي‌ چه‌ به‌ سر من‌ آوردند. عرض‌ كردم‌ هيچ‌ كس‌ به‌ شما كاري‌ نكرد جز خودتان‌ و هنوز هم‌ ول‌كن‌ معامله‌ نيستيد.... شاه‌ مي‌گفت‌ تمام‌شهر بابي‌ شده‌اند، كافرند، پيشواي‌ خودشان‌ را به‌ دار زدند. من‌ ديگر چه توقع‌ از اين‌ مردم‌داشته‌ باشم‌... ]]> kateban.com عزاداری محرم 1266 قمری در تهران به روایت لیدی شیل همسر سفیر انگلیس https://ghaziha.kateban.com/post/4203 fa .....گاهی هیجان و احساسات مردم به جایی می رسد که ایفا کننده نقش «شمر» هدف ناسزای مردم قرار می گیرد و بزحمت می تواند خود را از شر نگاههای غضب آلود و مخصوصا ضربات مشت و لگد زنها در امان نگهدارد..... ]]> kateban.com عزا داری در باری از 4الی 8 محرم 1291 ه.ق، به روایت ودستخط منتشر نشده ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4202 fa ....تعزیه درةالصدف در آوردند، جمعیت زیادی بود،زن زیاد، کل چراغهای سقاخانه و دور سکو را پنبه باروتی پیچیده بودند، یک دفعه روشن کردند، مردم تعجب کردند،.....تعزیه هنده خرابه [ هنده زن یزید در خرابه شام ]بود، خوب خواندند، خیلی گریه شد. ]]> kateban.com اول محرم سنه 1291 به روایت و دستخط منتشر نشده ناصرالدین شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4199 fa چهار شنبه غره محرم بود، اما بواسطه آنکه هنوز تکیه جدید را درست نبسته بودند، تعزیه خوانی روز اول نشد. ماشا الله تکیه دولتی بزرگ را که چهار سال است می سازند و هنوز هم بالمره به اتمام نرسیده است، در این اواخر زور آوردیم به تعجیل اسباب نجاری و بنائی و غیره را فراهم آورده ،صورت نوعی پیدا کرد که تعزیه خوانده شود. ]]> kateban.com روایت منتشر نشده ناصرالدین شاه از روزهای دوم و سوم محرم سنه 1291 https://ghaziha.kateban.com/post/4200 fa .....بالای سقا خانه دیر بلندی است که یزید و غیره می نشینند، ... چهار در بزرگ دارد تکیه که آمد و شد می شود، توصیف و تعریف تکیه، به نوشتن درست نمی آید.الی حال صد هزار تومان خرج تکیه شده است. تعزیه خوانهای سابق از امام خوان،زینب خوان و غیره همه هستند .... ]]> kateban.com تهران به روایت ویلیامز جکسن باستان شناس امریکایی https://ghaziha.kateban.com/post/4196 fa ....احتیاج به گفتن ندارد که قصر شاه و عمارات و املاك مختلف وابسته بدان از قبیل حیاطها. کلاه فرنگیها. فواره ها و باغها از جمله مفاخر پادشاه بشمار می روند. در موزه قصر، صرفنظر از چیزهای جالب دیگر. شمشیر امیر تیمور. قبای شاه عباس. مجموعه قيمت ناپذیر جواهرات سلطنتی و به نظر اهل فن چیز های پر زرق و برق اما بی قیمت دیگر وجود دارد. از میان اشیاء موزه دو چیز به عنوان زیبا ترین آثار هنری مکرر مورد توصیف و تعریف قرار گرفته است؛ و این دو یکی کره جغرافیایی عظیم جواهر نشانی است از زمرد، الماس و فیروزه: و دیگری تخت طاووس..... ]]> kateban.com ترور ميرزادۀ عشقي « شاعر دلير دوران مشروطه » https://ghaziha.kateban.com/post/4195 fa .......عشقی برخلاف جمهوریت مقاله مي نوشت و بواسطه صراحت لهجه و بی باکی فوق العاده بی اندازه مورد توجه و التفات مردم تهران بود...... ]]> kateban.com گردن زدن چهار نفر از بابیان در پای قاپوق به روایت روزنامه وقایع اتفاقیه https://ghaziha.kateban.com/post/4192 fa ]]> kateban.com دستور کور کردن میرزا ابوالحسن خان شاعر، صاحب دیوانِ قطره، توسط محمود میرزا پسر دانشمند فتحعلی شاه به روایت محمد علی فروغی https://ghaziha.kateban.com/post/4175 fa ....محمود میرزا به علت این شوخی یا به عمل دیگر او را کور کرد و او منزوی شده تغییر تخلص داده «امید» تخلص کرد... ]]> kateban.com گلایه و شِکوه ناصرالدین شاه از وزرای خائن و فاسد که موجب ننگ و بی اعتباری دولت اند،به روایت روزنامه قانون https://ghaziha.kateban.com/post/4173 fa ....خرابیهای این بی اعتباری را دیگر هیچ کور و هيج احمق نمی تواند منکر بشود ....امضای این دولت را وزرای جاهل بدرجات نگفتنی بدنام و فانی کرده اند .هر فرمان و هر سند دولتی را به ملاحظه یک منفعت پَست مُهر کردند و بعد از دو روز بملاحظه یک منفعت پَست تر منکر شدند ....دولت اینهمه مناصب و اینهمه مواجب و اینهمه نشانهای الماس و اینهمه قدرتهای سلطنتی را بشما محض این میدهد که مسائل دولتی را بدانید .....جای آن نوع جهال باید در طویله باشد نه بر مسند وزارت .... ]]> kateban.com اعلامیه سپهدار اعظم (سردار مشروطه) بعد از فتح تهران به مردم و منع آنها از هرگونه کمک مالی و تسلیحاتی به مطالبه کنندگان https://ghaziha.kateban.com/post/4172 fa اعلامیه محمدولی خلعتبری معروف به محمدولی‌خان تُنِکابُنی« سپهدار اعظم » 5 روز بعد از فتح تهران و در روز اعلان سلطنت سلطان احمد شاه قاجار و شناسایی رسمی پادشاهی او از طرف روس و انگلیس، وی فرماندهی مجاهدین گیلان را در فتح تهران و احیای مشروطیت، برعهده داشت. ]]> kateban.com حمله فتحعلی شاه به طرف اطبا برای رهایی از رژیم غذایی در آخرین سال سلطنت و انتظار وخامت اوضاع بعد از مرگ او به روایت بیل فریزر اسکاتلندی https://ghaziha.kateban.com/post/4170 fa اعليحضرت پرسیده بود که چه باید بخورد. گفته بودند: شور باي جوجه که با شنیدن این حرف از جا در رفته قسم خورده بود که آنها می خواهند شاه را بکشند ....پس عصایش را می گیرد و از جا می جهد و به طرف آقايان اطبا حمله می کند تا با دست خودش دق دل خود را خالی کند که در این میان یکی از حضرات از فرط وحشت غش می کند.... ]]> kateban.com عزیزالسلطان: چگونه عزیز سلطان شدم https://ghaziha.kateban.com/post/4169 fa ....بچه چرک و کثیفی بودم و در زمستانها اكثر ناخوش می شدم. با این کثافت فوق العاده، شاه مرا می بوسید و میبویید سر و صورتم را هم نمیشستم غذا خوردن در آن زمان با کارد و چنگال معمول نبود و با دست غذا می خوردند من هم بچه بودم، و با دست غذا میخوردم. سرم دائما چرب و کثیف بود و معلوم است که با این کثافت شپش هم تولید می شود. صورت نشسته، موهای شانه نکرده و سر پر شپش و بی نهایت کثیف بودم. با تمام این احوال شاه مرا در بغل میگرفت و مرا می بوسید و ابدا به رویم نمی آورد که کثیف هستم. .... ]]> kateban.com فرمان احمد شاه قاجار مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی و سنا https://ghaziha.kateban.com/post/4168 fa .... باید هر چه زودتر خاطر خطير ملوكانه ما در نظم امورات مملكت و آسودگی ملت و نشر عدالت که بواسطه تشکیل مجلس شورای ملی خواهد بود ساعی باشد. لهذا مقرر میفر مائیم كه همين دستخط مارا بجنابان وزیر جنگ و وزیر داخله ارائه داده ،در تشکیل مجلس شورای ملی و سنا که از تمام امورات لازم ومجال ملت مفید تراست..... ]]> kateban.com بچه های پاریس به روایت ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان : https://ghaziha.kateban.com/post/4163 fa .....مایه حیرت و تعجب است که بچه چرا باید این قدرها پاک و تمیز و با ادب و خوش رخت و خوش همه چیز باشد. خیلی در این فقره اهتمام دارند و بعد از آنکه فورا بحد تمیز و لیاقت آموختن چیزی رسیدند، چطور مواظب تعلیم او هستند از هر علم و هر صنعت.... ]]> kateban.com سفر ناصر الدین شاه به هزاوه(زادگاه امیر کبیر ) برای دلجویی از کسان او https://ghaziha.kateban.com/post/4162 fa .......منظور از آمدن ناصرالدین شاه به هزاوه این بوده که ببیند از اقوام امیر و خویشان و بستگان آن مرحوم چه اشخاصی باقی مانده اند و اگر فرد فهمیده ای از فامیل امیر در هزاوه است با خودش به تهران ببرد و مورد تفقدش قرار دهد....... ]]> kateban.com ماجرای قتل آقا محمدخان قاجار بر سر خربزه و مشاجره با شاعرکتابخوان قبل از مرگ https://ghaziha.kateban.com/post/4161 fa ....آبدار هم نجات را در حقیقت گوئی می پندارد و به شاه اعتراف میکند که با دو نفر از یشخدمتهاخربزه هارا خورده اند . شاه برای همین جرم امر به کشتن هر سه نفر می دهد،........شب شنبه سه نفری وارد اطاق خواب اوشده کارش را می سازند........کتابخوان شاه را دیدم دیوانه وار در کنار حياط قدم میزند واین شعر را می خواند بتر از شمر و یزید ! سر نحست که برید ؟ ]]> kateban.com وزیر مختار انگلیس ،دوست صمیمی ظل السلطان https://ghaziha.kateban.com/post/4160 fa ............جناب مستطاب اجل .وزیر مختار دولت بهیه انگلیس .....................امیدوارم همه وقت ملت نجیب انگلیس و مأمورین محترم او خوب و خوش و در ترقی باشند..... دوست صمیمی شما ظل السلطان ]]> kateban.com گزارشی از حرم و اندرون ناصرالدین شاه ،وقتی که وی در سفر فرنگ بود https://ghaziha.kateban.com/post/4158 fa .....چند روزی نواب گلین خانم نقاهت بسیار شدیدی داشتند، به معالجه مؤتمن الاطبا به کلی رفع شد، سر کار فخری خانم که مدتی بود به ناخوشی بسیار سخت مبتلا بود و همگی اطبا هم از صحت او مأيوس بودند، حکیم بگمز متعهد شد که معالجه نماید و خوب هم از عهده برآمد.....سه شنبه ۲۲ شهر مزبور نواب تاج الدوله با شکوه السلطنه و اخترالسلطنه و سلطان خانم با چند نفر از اهالی قهوه خانه مبارکه در صاحبقرانیه مهمان سرکار انیس الدوله بودند...... ]]> kateban.com دستخط ناصرالدین شاه خطاب به شکوه السلطنه مادر ولیعهد مظفرالدین میرزا در با ب انتشار مطالبی نامربوط در باره ولیعهد. https://ghaziha.kateban.com/post/4156 fa این روزنامه سر تاپا نامربوط را کی نوشته و داده است چاپ کرده اند. قاعده روزنامه نویسان فرنگستان این است که روزی هزار جور نامربوط و دروغ [و] راست در روزنامه های خودشان می نویسند، حتی به پادشاهان خودشان فحش و هزار نامربوط می نویسند ، هیچکس نمی تواند منع کند، ]]> kateban.com احساسات لبریز از عشق اهالی سرزمینهای از دست رفته (برطبق عهد نامه ترکمان چای) نسبت به ایران و ایرانی https://ghaziha.kateban.com/post/4155 fa دو خاطره از ناصرالدین شاه و سید حسن تقی زاده ....به قدری از روس متنفر و از ایران خوشوقت هستند که اگر به آنها بگویند تمام روسها را که در این دهات اطراف هستند قتل بکنید فورا میکردند و از هیچکس واهمه نداشتند،..... ....پیرمردها گریه کردند و گفتند، ما از خدا همین قدر عمر می خواهیم که این چنارها بلند و تناور شود و این جاها باز ملک ایران گردد .... ]]> kateban.com شرح ملاقات هینریش بروگش شرق شناس و از اعضای همراه سفارت آلمان با ناصرالدین شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4153 fa ....ناصرالدین شاه مرد جوان و زیبایی بود.....روی هم رفته به شیوه اروپایی لباس پوشیده بود و جوراب سفیدی به پا داشت، و با وقار و مهابت کنار تخت مرصع و جواهر نشان خود ایستاده بود ]]> kateban.com پایان دادن امیر کبیر به شورش، طغیان و بی نظمی و... در ابتدای صدارت https://ghaziha.kateban.com/post/4154 fa ......امیر کبیر می دانست که باید شروع به اقداماتی جدی کند تا گردنکشان بترسند و دست از کار خود بردارند. به همین جهت با شدت عمل به سرکوبی آنها پرداخت. بزودی سرهای زیادی از بدنها جدا شد و افراد شرور، شلاق خوردند و همه فهمیدند که با امیر شوخی نمی توان کرد و بدین ترتیب نظم و ترتیب دوباره در کشور مستقر شد ]]> kateban.com جشن عروسی پسر حاکم(شاهزاده محمدتقی میرزا) به روایت دکتر هینریش بروگش سفیر آلمان در ایران عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4150 fa .....چند دستگاه حياط تو در تو می شد. همه آنها مملو از میهمان و تماشاچیان بود که برای تماشای برنامه مطربها در آنجا گرد آمده بودند. این میهمانان چهار روز و چهار شب بود که در خانه حاکم بودند و پذیرایی می شدند زیرا عروسی پسر حاکم هفت شبانه روز به طول می انجامید..... ]]> kateban.com تلگراف به مظفرالدین شاه و تظلم از تعدی و غارت عمیدالسلطنه حاکم طالش https://ghaziha.kateban.com/post/4149 fa .....عمیدالسلطنه مردی بوده ظالم و متعدی و نسبت بمردم اجحافات زیادی مرتکب می شده است و بواسطه قتل و غارت بی شمار و بنا بر شکایات زیاد مردم از وی قرار شد که او را در سال 1316 قمری دم توپ ببندند، لكن بواسطه ..... ]]> kateban.com دستخط و مُهر مظفرالدین شاه قاجار: https://ghaziha.kateban.com/post/4148 fa .تاج السلطنه: ....خازن اقدس هم سیاه و از خدمه ی مادر مرحوم شاه بود و در سابق اسمش الفت بوده است. در یکی از مسافرت هایی که ولیعهد به تهران می کند، این الفت را با «دلپسند»، مادرش به او هدیه می کنند. ....الفت خازن اقدس می شود و این خانم خیلی طرف توجه و بانفوذ ومسموع الكلمه واقع می شود. و خیلی خوشحال می شدم هر وقتی که می دیدم دختر عموی دده جانم غرق در برلیانات وجواهرات خزانه سلطنتی است، ]]> kateban.com برآمدن مظفرالدین شاه و نقشه اطرافیانش جهت تصاحب اموال عمومی https://ghaziha.kateban.com/post/4145 fa ...... بعضي قدحهای زر مینا کاری که در خزانه بود در بانک شاهی گروگذارند و صندلیهای زر تکیه را فروختند و گفتند اکنون نخوریم کی بخوریم.... ]]> kateban.com ناصرالدین شاه قاجار و انوشیروان دادگر https://ghaziha.kateban.com/post/4144 fa نقل است در سفر عتبات در طاق کسری شاه به وزرای خود گفته من دادگر ترم یا انوشیروان؟ ،....... ]]> kateban.com دستخطهای ناصرالدین شاه مبنی بر اظهار شادمانی وی از تولد اولاد دختر https://ghaziha.kateban.com/post/4140 fa ....اولاد تفاوتی ندارد، پسر یا دختر، تفصیل را بگو بنویسند ببینم، چطور بچه ایست،چه ترکیب است......دایۀ بچه کیست؟ بچه را گرما ندهید.... ]]> kateban.com فرهاد میرزا معتمدالدوله«عموی ناصرالدین شاه» و پناهنده شدن او به سفارت انگلیس به روایت ادوارد براون https://ghaziha.kateban.com/post/4137 fa ....زمانی که مورد غضب برادر زاده اش، یعنی شاه، قرار گرفته بود و جانش در خطر بود، توسط سر تیلور تامسون نجات یافته بود. او برای فرار از خشم شاهانه، به سفارت خانه ی انگلیس پناه برد و تحت حمایت دوستش، آقای سفیر قرار گرفت..... ]]> kateban.com حمله مردم به راه آهن تهران- شاه عبدالعظیم به روایت ادوارد براون ، در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4136 fa .....من فکر میکنم که احساس رشک و انزجار مردم ایران از این راه آهن ها ،ترامواها، حق انحصارها، دریافت امتیازها و کمپانی های اروپایی که اخیرا درباره شان سر و صدای زیادی به پا خاسته است، کاملا طبیعی و حتی منطقی است. درست است که اینها در واقع منابع مولد ثروت اند، اما نه برای مردم ایران، بلکه برای شاه و درباریانش از یک سو و برای اروپاییان طرف قرارداد از سوی دیگر..... ]]> kateban.com انفصال هرات از ایران دراثر ِاعمال سیاست زور گویانه انگلستان و تهدید ایران به جنگ https://ghaziha.kateban.com/post/4119 fa امین الملک : ایلچی انگلیس صراحة گفته بود که من نمیگویم شما حق دارید یا ندارید، من باشما مذاکره نمیکنم . من از جانب دولت انگلیس بشما حکم میکنم...... انگليسها خود بهتر از ما میدانند که ما چقدر محق هستیم . معنی حرفها و تکالیف ایشان این است که ما زور داریم و شما باید تمكين نمائید......... حق مطلب این است که تكليف فدوی روز بروز مشکل تر میشود، زیرا که از یک طرف تمكين تحكمات حضرات را منافی غیرت شخص خود می بینم و از طرف دیگر جنگ با انگلیس را مصلحت دولت خود نمیدانم ....... یا جنگ با انگلیسی یا تمکین بدانچه می خواهند....... نماینده انگیس : الان از دولت انگلیس بمن احکام مخصوص رسيد که با جناب فرخ خان و با دولت ایران قطع مراوده نمایم و سرو کار ایشان را محول به ژنرال او ترام که بزرگ لشگرکشی بخاك ایران است بکنم ؛ امین الملک :....مگر اینکه مراودۀ ما بلادرنگ منتهی به یک قرارقطعی و کافی بشود..... اینقدر عرض می کنم که دراین ده روز آخری صدمات انگلیس علی الخصوص این ضربه آخری مرا سی سال پیرتر کرده.... ]]> kateban.com اولین صفحه اولین شماره ماهنامه دارالفنون تبریز https://ghaziha.kateban.com/post/4118 fa «......اگر تا حال عذر اهالی ایران به تعذر اسباب تربیت و عدم مربی بود، حال بخواست خدائی و همت خداوندی، درِ این عذر مسدود است و اسباب تربیت از هر جهت موجود است.....» ]]> kateban.com شکایات و عرایض زنان عهد ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4109 fa شاید یک دلیل دیگر، برای اندک بودن شکایات زنان، آن بود که زنان خود را دارای حق و حقوق نمی دانستند و در برابر ظلمی که به آنها می شد، خاموش می ماندند. ]]> kateban.com لباس زنهای ایرانی در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/4090 fa ....وقتی که می خواستند از خانه بیرون بروند، چاقچوری که زیر جامه در آن بگنجد، برپا و چادر سیاهی بر سر و رو بندی از پارچه سفید با قلابه جواهر که از پشت کله آنها می درخشید، بصورت میزدند . نقاب موئی مال خانم کربلائیها و پیر زنها بود ... ]]> kateban.com چوب خوردن و تبعید میرزا آقاخان نوری از تهران https://ghaziha.kateban.com/post/4089 fa ....روزی به حاجی میرزا آقاسی خبر می دهند که میرزا آقاخان شبها بعد از نصف شب با لباس مبدل از سفارت انگلیس بیرون می آید. حاجی جمعی را در دور و بر سفارت برای توقيف أو مأمور می کند. یک شب همین که از سفارت بیرون می آید دستگیرش میکنند و.... ]]> kateban.com زن ایرانی از نگاه دکتر پولاک اطریشی طبیب مخصوص ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4083 fa زن ایرانی متوسط القامه است، نه لاغر و نه فر به، چشمانی دارد درشت، گشاده، بادامی شکل و مست و مخمور. همان چشم خمار غزلسرایان....زن ایرانی ماجرا را دوست دارد، و در ماجرا سازی بسیار ماهر است؛ وی که زیاد خرافاتی است بسیار به سحر و جادو، بخت، چشم بد، بخصوص در امور عشقی، پایبند است....زنان اعيان تقريبا تمام اوقات خود را به حمام رفتن، قلیان کشیدن، دید و بازدید، خوردن شیرینیهای مختلف و میوه های چر بی دار از قبیل گردو و پسته و بادام، نوشیدن چای و قهوه می گذرانند؛ ]]> kateban.com شب و روز عید فطر سال 1307 (ه.ق) به روایت ناصرالدین شاه قاجار https://ghaziha.kateban.com/post/4081 fa باغ دیوانخانه را قرق کرده بودند که برای آتش بازی شب عید به سر در شمس العماره برویم Tنماز را اندرون خواندیم، تا توپ افطار هم در رفت و زنها افطار کردند. آن وقت آمدیم رفتیم سر در چراغان خوبی کرده بودند. هوا هم خیلی آرام بود، آتش بازی خیلی خوبی هم کردند، تا آخر آتش هوا بی باد و ملایم بود، ......در تالار جنب اطاق برلیان که قدیم معروف به تالار حوض بلور بود سلام نشستیم، ایلخانی مخاطب بود، سامی شعر خواند، نایب السلطنه، صاحب اختیار و سایر اهل نظام و اجزاء سلام همه بودند، قدری مزخرف گفتیم و شنیدیم، سلام بر هم خورد.... ]]> kateban.com تلگراف ناصرالدین شاه از فرنگستان به امین اقدس سوگلی خزانه دار https://ghaziha.kateban.com/post/4082 fa ...این که اظهار دلتنگی کرده بودید و استدعا کرده بودید تا تبریز بیائید وقت تنگ است و نمی شود بیایید..... ]]> kateban.com شرح زیارت حرم مطهر حضرت علی (ع) توسط ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/4080 fa همان طورراندیم . یعنی پیاده رفتیم تا به در صحن مبارك رسیدیم، داخل شدیم . در حقیقت به بهشت برین واردشدیم. ....داخل ضریح که شدیم مثل بهشت بود. روح وصفائی داشت، که محال است هیچ جای دنیا هیچ باغی به این صفا باشد. بنای گنبد، گویا از صفوی است . ... ]]> kateban.com میرزا علی خان امین الدوله ومنع ناصرالدین شاه از سفر رسمی به فرانسه به علت مطالب سخیف روزنامه های فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/3980 fa ....باید از طرف قرين الشرف ملوکانه به جناب نظرآقا تلگرافی بشود که با آنچه در روزنامه ها دیدیم نه رسما به پاریس وارد می شویم، نه ضیافت حکومت جمهوری را قبول می کنیم.... ]]> kateban.com برگی از خاطرات ناصرالدین شاه در باز گشت از سفر قم ,و ورود به تهران(1284ق ) https://ghaziha.kateban.com/post/3978 fa .....راندیم از كوه كنارگرد گذشته، جلگه تهران پیدا شد. دیشب برف الی قصر قاجار زده بوده است، بسیاربسیار سرد بود، ......خلاصه بعد از ناهار رفتیم رو به تهران، راندیم الی شهر، باد سرد شدید آمد، دو ساعت به غروب مانده از كوچه شمس العماره داخل باغ شدیم....عصری رفتم اندرون، همه زنها بودند، خیلی غصه خورده بودند، از نبودن ما.... ]]> kateban.com تهران زمان محمد شاه قاجار به روایت اوژن فلاندن فرانسوی https://ghaziha.kateban.com/post/3976 fa ....چرا ایرانیها که اینقدر ماهر و باهوشند بعلاوه در بیشتر جاها سنگ و آهك بحد وفور دارند عمارات را با خشت میسازند؟ وقتی در تهران که پایتخت کشور است در اثر بارانی بسیار خانه ها سرنگون میگردد، آیا شهرستانها و دهستانها چه حالی دارند؟ ......حتى از اصفهان که تقریبا تا این شهر صد فرسخ فاصله دارد اگر هوا صاف باشد میتوان قله سفید دماوند را مشاهده نمود..... ]]> kateban.com خاطره رابرت کرزن (منشی سفارت انگلیس در عثمانی )از میرزا تقی خان امیر کبیر https://ghaziha.kateban.com/post/3971 fa .....آنطور که میگویند ، بزرگترین دشمن «میرزاتقی» در در بار، مادر شاه بود که دارای قدرت فراوان ، ثروت سرشار و اهمیت فوق العاده ایست ، در کشور عثمانی نیز مادر شاه که «لولطانا و الده» نامیده میشود عینا همان قدرت و اهمیت مادر شاه ایران را دار است. آنها اگر بخواهند خدمت کنند ، می توانند بهترین خدمتگزار باشندواگر هم به کارهای ناشایسته برخيزند ، واقعا شّر و فتنه به پا خواهند کرد زیرا قدرت آنها مافوق قانون است.... ]]> kateban.com تصاحب و تاراج ذخائر کتابخانه شيخ صفی الدین اردبیلی بنا به توصیه دانشمند روسی https://ghaziha.kateban.com/post/3968 fa در جریان جنگهای دوم ایران و روس ،زمانی که نیروهای روس وارد شهر تبریز شدند ، پرفسور سنکوسکی خاورشناس روسی شرحی به رئیس ستاد ارتش روسیه نوشت و از او درخواست کرد که در این پیشروی جنگی از ذخایر ادبی ذی قیمت موجود در کتابخانه های بعضی از شهرهای آذربایجان غافل نمانند و در این رابطه پیشنهاد کرد که از وجود گریبایدوف که خود اهل فضل و قلم بود استفاده شود..... ]]> kateban.com زنان ایرانی به روایت هینریش بروگش، سفیر ومستشرق آلمان در ایران عصر ناصری(1859-1861) https://ghaziha.kateban.com/post/3967 fa .....زنان ایرانی از موقعیت بهتر و برتری از زنان ترکیه برخوردارند. آنها سواد خواندن و نوشتن دارند و می توانند قرآن را بخوانند؛ حتی زنانی یافت می شوند که در ادبیات و علوم، تحصیلات عالیه دارند، با ادبیات کشور خود آشنا هستند و شعر هم می گویند. حال آنکه در میان زنان ترکیه هرگز چنین افرادی پیدا نمی شوند..... ]]> kateban.com نامه حسینقلی خان نظام السلطنه مافی(والی وقت فارس) به سردار مریم بختیاری در تحسین غیرتمندی و مردانگی و رشادت و شهامت و... https://ghaziha.kateban.com/post/3966 fa بی‌بی مریم، از فعالان مشروطه، همراهِ سردار اسعد بختیاری به مثابه سردارجنگی( مهارت در فنون اردوکشی نظامی و لشکرداری) ، مدافع حقوق زنان و... و... بود . ]]> kateban.com تصویر پرهای قرقاولی که ناصرالدین شاه شکار کرده و تا به امروز نگهداری شده است https://ghaziha.kateban.com/post/3959 fa قرقاول نر بزرگی روی هوا زده شد ]]> kateban.com نوروز در ایران عصر ناصری به روایت لیدی شل (همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه) https://ghaziha.kateban.com/post/3956 fa .....بسیار بعید به نظر می رسد که این جشن ملی باستانی روزی در ایران ملغی شود، زیرا برگزاری آن در موقعیتی است که اصولا فصل جشن و سرور و شادی همگانی است. و باید اعتراف کرد که ایرانیها در مورد برگزیدن جشن سال نو معقول تر و منطقی تر از ما بوده اند، چون آنها بجای آنکه تحویل سال خود را مثل ما در وسط زمستان قرار دهند، آن را طوری انتخاب کرده اند که شروع سال جدیدشان درست در لحظه ورود خورشید به نیمکره شمالی، و در حقیقت آغاز سال خورشیدی باشد..... ]]> kateban.com ترقی روز به روزِ کارخانه بلور سازی دردارالخلافه تهران در 167 سال قبل(1231 شمسی) https://ghaziha.kateban.com/post/3953 fa امنای دولت علیه و همه حضار مجلس از اعیان و اشراف تصدیق کردند که لاله و مردنگی و غلیان این کارخانه بسیار تغییر کرده است، اگر از این اسبابها وفور بهم برساند دیگر احتیاج به آوردن از ولایت خارج نخواهد شد . ]]> kateban.com تحویل سال نو در 145 سال قبل به روایت ناصرالدین شاه : https://ghaziha.kateban.com/post/3952 fa شب شنبه 2 شهر صفر المظفر سنه 91 [12 ]ایت ئیل [1253 خورشیدی]: سه ساعت و نیم از شب رفته تحویل حمل شد، ......در بین تحویل حاجی نصرالله میرزا، پسر سیف الله میرزا از مشهد مقدس از جانب میرزا سعید خان متولی باشی به چاپاری 9 روزه رسیده بود، آمد فرمان حضرت امام ضامن ثامن علیه السلام را آورد، با خلعت آفتاب طلعت آن حضرت که سرداری ترمه گلی بود ، عریضه را امین الملک آورد ، بسیار بسیار خوشحال شده ، به فال میمون گرفتم... ]]> kateban.com قرار نامه واگذاری جنگلهای شمال به تبعه روس در عصر ناصری(۱۳۱۲ ه ق) https://ghaziha.kateban.com/post/3949 fa قرار نامه واگذاری اختیار جنگلهای دولت علیه ایران از آستارا تا استرآباد اعم از گیلان و مازندران و تنکابن و کجور واسترآباد و سایر ولایات كائناماکان از جانب اولیای دولت علیه ایران به تجارتخانه مسيوكوسیس و توفيلاكتس تبعه دولت قوی شوکت روسیه. ......دیوان اعلی قدغن سخت و ممانعت خواهد نمود، که احدی بدون اجازه تجارتخانه مزبوره، مداخله در جنگلها نکند و هرگاه احدی به غیر از گماشتگان کوسیس و توفيلاكتس، چوبی یا تخته برای حمل به خارجه بریده باشند..... ]]> kateban.com محله های تهران در عصر ناصری https://ghaziha.kateban.com/post/3951 fa محله های دولت، عودلاجان، سنگلج، چاله حصار و چاله میدان جزو محله های اصلی و قدیمی تهران و محله های پامنار، پاچنار، مجاور میدان مشق، خیابان علاءالدوله (فردوسی)، عربها، قنات آباد و غیره محله های فرعی بودند . ]]> kateban.com شب سیزده رجب تولد حضرت علی (ع) ، و مجلس عقد دختر ولیعهد، به روایت ناصرالدین شاه https://ghaziha.kateban.com/post/3948 fa دیشب شب مولود حضرت جناب امیر مؤمنان صلوات الله وسلامه علیه بود ، آتش بازی را از سردر باب همایون حرکت و تغییر داده و آورده ایم به میدان تازه که در جلو سر درب شمس العماره ساخته ایم،......خلاصه با تمام حرم رفتیم بالاخانه، این میدان طوری چراغان بود و با شکوه که هیچ به شهر طهران شبیه نبود مثل شهرهای فرنگستان و چراغان های آنجا بود خیلی جلوه داشت، چراغان بسیار مجلل و باشکوه خوبی کرده بودند.... ]]> kateban.com شهر مشهد مقدس امن و امان است https://ghaziha.kateban.com/post/3941 fa عموم ممالک ایران در مهد امن و امان و آسایش اند، خاصه مملکت خراسان .........، بخصوص امنیت شهر مشهد به نوعی است که..... ]]> kateban.com حمایت امیر کبیر ازهنر زن ایرانی وصنایع داخلی https://ghaziha.kateban.com/post/3935 fa اولیای دولت علیه حکم فرمودند که شاگرد بسیار نگاه دارد و تا مدت پنج سال احدی در عمل او شرکت ننماید ]]> kateban.com