حلقه کاتبان kateban.com kateban.com دکتر پولاک طبیب مخصوص ناصرالدین شاه و معلم دارالفنون http://ghaziha.kateban.com/post/3798 fa دکتر پولاک : ....در کتاب حاضر کوشش کرده ام از اخلاق و رفتار، آداب و طرز زندگی یکی از جالب توجه ترین ملل عالم تصویری بدست بدهم. ملتی که افتخاراتش بیشتر زاده اعمال و اقداماتی است که در گذشته های دور انجام گرفته است ولی هنوز گرفتار عوارض کهولت نشده بلکه کاملا لياقت آن را دارد که باز در تاریخ فرهنگ و جهان آینده سهم بسزائی بعهده بگیرد. .... ]]> kateban.com سندی از ورود نیروهای روس به ایران در وقایع مشروطه http://ghaziha.kateban.com/post/3796 fa گرجی ها و ارامنه که در اردوی ملی سرحد بودند، متفقا به زبان روسی صدا کشیده اند که ایران نمی رود ]]> kateban.com دیوان دولتشاه http://ghaziha.kateban.com/post/3794 fa محمد علی میرزا دولتشاه در کنار فعالیتهای مربوط به حکمرانی، به سرودن شعر نیز اشتغال داشته است.چنانچه دیوانی از او باقی مانده که ظاهرا خلق آن را در زمان حکومتش در کرمانشاه یعنی در طول ۱۷ سال انجام داده است. این دیوان در سال 1394 به همت دکتر طهماسب دولتشاهی از اخلاف دولتشاه به زیور طبع آراسته شده است. ]]> kateban.com اسامی اولاد و نوه های ناصرالدین شاه در سال 1298 ه.ق. http://ghaziha.kateban.com/post/3793 fa سندی با دستخط، تومان آغا فخرالدوله، دختر ناصرالدین شاه و درج اسامی اولاد و نوه های ناصرالدین شاه در سال 1298 ه.ق. ]]> kateban.com محمد علی میرزا دولتشاه پسر بزرگ و ارشد فتحعلی شاه قاجار http://ghaziha.kateban.com/post/3791 fa وی به حکم قانون ارشدیت، ولایتعهدی را حق مسلم خود می دانست، ]]> kateban.com آقامحمدخان قاجار از تولد تا قتل http://ghaziha.kateban.com/post/3788 fa ...دشت تنها پناه آقامحمدخان پس از قتل پدرش بود. او در این منطقه امن می توانست زمینه را برای استمرار راه پدر فراهم سازد. در طول پنج سالی که آقامحمدخان در دشت پناه گرفته بود،....دامنه حکومت خویش را بر تهران و عراق عجم و اصفهان و آذربایجان نیز بسط داد و آماده شد تا فارس آخرین پایگاه قدرت زندیه را نیز از آنان گرفته و فرمانروای علی الاطلاق غالب مناطق ایران شود. ]]> kateban.com محرم 1289 ه. ق ،به روایت ناصرالدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/3786 fa دو شب هم زن شهری آمدند پائین توی تکیه نشستند،مرد هم زیاد بود،پیشخدمتها هم هر شب بودند. بعد از دو شب آمدن زن موقوف شد. همان مردها و صاحب منصبها و غیره می آمدند. صدر اعظم هم هر شب بود، تعزیه های خوب در می آوردند، روضه خوان ها هم عوض روز قبل از تعزیه می خواندند. ]]> kateban.com قافله زوّار ایرانی در عصر ناصری( از نگاه جرج.ن.کرزن، خبرنگار روزنامه تایمز) http://ghaziha.kateban.com/post/3784 fa توانگران بر اسب سوار بودند و گاهی ضمن سواری قلیان می کشیدند بعضی ها سوار شتر بودند........طبقه فقیر گاهی سوار الاغ می شوند، ولی غالبا پیاده راه می پیمودند ]]> kateban.com نگاهی کوتاه به عهدنامه ایران و عثمانی(1238 ه.ق ) http://ghaziha.kateban.com/post/3783 fa این یادداشت، در باره عهدنامه ای است که بین ایران و عثمانی، بعد از جنگی که در فاصله سال های « 1236- 38ه.ق» بین دوکشور رخ داد، انعقاد یافته است.جنگ ایران و عثمانی نتیجه مستقیم و منطقی عهدنامه گلستان است. سرشکستگی جنگ با روسها دامنگیر ایرانیان و شخص عباس میرزا شد موجب گردید تا برای ترمیم داغ شکست از روسیه، به جنگ دیگری تن دردهد. روسها نیز که ایران را پس از یازده سال دفاع در مقابل تجاوزاتشان دشمن پرزوری می پنداشتند، میل داشتند این کشور را در جای دیگری درگیر سازند تا هم انرژی و قدرت نظامیش فرسوده شود،وهم عقده هایش فروکش کند. دیپلمات های روسی به عباس میرزا وعده دادند که وی هر وسعتی از خاک عثمانی را اشغال کند آن را جزء قلمرو او بشناسند. تحریکات روسها در طبیعت جاه طلب عباس میرزا اثر کرد و ندانم کاری های دولتمردان دو کشور مسلمان هم مزید بر علت شد. ]]> kateban.com قانون : اولین مطلب در اولین شماره روزنامه قانون http://ghaziha.kateban.com/post/3775 fa اشكال مطلب بهیچوجه،در انتخاب قوانین نیست . اصل مسئله در اینست که قوانین خوب خواه آسمانی خواه عقلی از هرکجا که انتخاب و بهر زبان که چاب نمائیم و کتابخانه های خود را هرقدر از این قوانین پر بکنیم محال است که خود بخود مجری بشوند . پس اگر قانون میخواهیم قبل از اقدام بكار باید از عقل و همت خود بپرسیم که بعد از انتخاب قانون چه باید کرد که آن قانون مجری بشود. ]]> kateban.com فرخی یزدی ، شاعر لب دوخته http://ghaziha.kateban.com/post/3773 fa به مناسبت 24 مهر سالروز شهادت شاعر: هنگامی که من به دنیا آمدم ، ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کرد. البته در این کار، دست تنها نبود. ۸۵ زن و معشوقه با صدها مادر زن و پدر زن ، به اضافهى مقدار زیادی پسر و دختر و نوه و نتیجه، او را دوره کرده بودند. اینان ، ایران را مثل گوشت قربانی ، بین خود تقسیم کرده بودند. هر کدام گوشه ای از مملکت ، مانند زالو ، به تن مردم بیچاره چسبیده بودند و خون آنها را می مکیدند. ]]> kateban.com صدور پروانه پزشکی در عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/3772 fa در تهران و دیگر شهر های ایران، کسانی که نه دین و نه وجدان دارند وقتی چیزهایی را در مورد گیاهان دارویی و اسامی چند بیماری یاد می گیرند، آغاز به مداوای مردم می کنند، و از این طریق مردم را می کشند. ]]> kateban.com ژول ریشار فرانسوی از اولین معلمهای دارالفنون http://ghaziha.kateban.com/post/3771 fa بنا براین موسیو ریشار در دارالترجمه به ترجمه می پرداخت و در دارالفنون تدریس می کرد.در ترجمه گاهی ویراستاری (تحریر و تهذیب ) انجام می شد،مثلا دوستعلی خان معیرالممالک تاریخ نیکولا را که ژول ریشار به فارسی ترجمه کرده بود، منقح و تصحیح کرده است . ]]> kateban.com قاجارها از چه نژادی بودند http://ghaziha.kateban.com/post/3726 fa قاجارها از نژاد مغول نیستند و مغولان آنها را بایران نیاورده ند ،بلکه نزدیک دویست سال پس از آمدن مغول از شام به ایران آمده اند ]]> kateban.com این عکس حاجی کاظم ملك التجار رئيس شرکت عمومی است http://ghaziha.kateban.com/post/3721 fa این عکس حاجی کاظم ملك التجار رئيس شرکت عمومی است. چون پولهای شرکت را خورد و شرکت منحل گردید بستانکاران او را باین شکل در آوردند ... با اینکه مردی با هوش - زیرك - خوش بیان و نبسةً با سوادی بود مردم بواسطة تقلباتی که در کارها از قبیل کاغذ سازی و جعل اسناد و غیره از او دیده بودند او را خیلی متقلب و بی اعتبار می‌دانستند... ]]> kateban.com یک روز عاشورا به روایت ناصرالدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/3720 fa .....ساعت پنج و نیم به غروب مانده آمدیم تکیه، تعزیۀ امروز هم معلوم است، شهادت امام است. روضه خوانها سادات و غیر سادات، آقا سید ابو طالب اینها می‌آیند توی تکیه و شوری می‌اندازند. سیدها آمدند، شوری انداختند، گریۀ خوبی شد.... ]]> kateban.com دستور بریدن گوش و هزار ضربه چوب برای هفت سواره نظام متخطی از طرف ناصرالدین شاه. http://ghaziha.kateban.com/post/3710 fa در ورود اردو گفتند سواره نظام و آدمهای مصطفی قلی خان در سر چادر با هم نزاع کرده اند،آدمهای مصطفی قلی خان زخمدار شده اند، از غدّاره . آقا دائی را فرستادم،طرفین را گرفته آوردند. ]]> kateban.com گزارش وضعیت مدرسه نظامی ناصری به ناصرالدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/3704 fa جمیع شاگردان حاضر شده مشغول مشق توپ و تفنگ و ژیمناستیک می شوند و شاگردان مرتبه اول پیاده نظام چندی است که به معلمی فوج تنکابن اشتغال دارند و بعد از مشق هریک به اطاق های خود رفته مشغول درس های مخصوص بخود میگردند ]]> kateban.com نخستین بیمارستان تهران http://ghaziha.kateban.com/post/3660 fa نخستین بیمارستان مطابق معمول اروپا را حاج میرزا حسین خان سپهسالارصدراعظم ناصرالدین شاه در حدود سال 1288 ه.ق در سالی که قحطی سختی در تهران روی داده بود در محل بیمارستان سینای امروز دایر کرد ]]> kateban.com بخشی از خاطرات ناصرالدین شاه از سیاحت استانبول http://ghaziha.kateban.com/post/3659 fa .....سه روز قبل از این چند نفر زن و مرد معتبر در بغاز غرق شده اند، یک بچه بوده است، تنها آن بچه با چند نفر قایقچی خلاص شده اند، باقی همه غرق شده اند. رسم قایقچی های بغاز هم این است که هر کس غرق بشود ابدأ بروز نمی دهند و کسی نمی فهمد، گویا برای این است که مردم وحشت از سواری قایق نکنند و عملشان كساد نشود. در سال خیلی اشخاص شبها و هنگام طوفان بغاز غرق می شوند، اما این غرق شده ها را چون روز روشن بوده است، جمعی دیده بودند، عرض کردند..... ]]> kateban.com فرمان فتحلی شاه ، خطاب به عباس میرزا نایب السلطنه در ارتباط با غرامات معاهده ترکمان چای، و دستور پرداخت 50 هزار تومان باقیمانده کرور هشتم و در آوردن جواهرات از رهن روسیه. http://ghaziha.kateban.com/post/3658 fa آنکه مفتاح ابواب فتوح و مصباح مشکوة روح، فرزند اسعد بی همال، نایب خلافت بی زوال ، عباس میرزا ، موفق و مؤید بوده بداند که..... ]]> kateban.com بلدیه تهران و مالیات وسائل نقلیه ای چون درشکه، کالسکه، گاری و... http://ghaziha.kateban.com/post/3655 fa کالسکه و درشکه که اسقاط شده و یا مثل "مال التجاره" برای فروش گذارده اند از ماليات بلدي معاف خواهد بود، ولی اداره بلدیه قبلا چرخ اورا بسته و مهر سربی می کند .هروقت صاحب الات مزبوره بخواهد آنرا بکار بیندازد یا بفروشد باید به اداره بلدى اطلاع بدهد که مهر خود را بردارد و از آن روز تادیه مالیات خواهد ]]> kateban.com گشت و گذار یک بانوی اروپائی در کوچه و بازار شهرتهران(عصر ناصری) http://ghaziha.kateban.com/post/3654 fa اخبار، شایعات،تهمت زدنها، نشر اکاذیب، جنجالها، بدگوییها و افشاگريها همه از بازار سرچشمه می گیرد و در بازار دهان به دهان میگردد ومطابق معمول دست آخر، یک کلاغ و چهل کلاغ می شود. ]]> kateban.com روایت طنز ناصرالدین شاه قاجار از سلطان وقت عثمانی . http://ghaziha.kateban.com/post/3649 fa .....یک سرخی و جنونی در سفیدی و سیاهی چشم هست،... پاها کوتاه. دانه های سودا و حرارت از گردن و رو بیرون زده است. رنگ گندمگون مایل به زردی، بدکلاه، بد رخت، بدترکیب، بد ریخت، بجز زبان خودش که ترکی عثمانلو باشد، هیچ زبان دیگر نمی داند. ... ابدأ از علوم دیگر مثل جغرافیا و هندسه و غیره به هیچ وجه بهره ندارد. بطوریکه نمیداند و نمی فهمد شهر ارزنة الروم که مال خودش است در چه نقطه و در کجا واقع است. در مشرق است، مغرب است و همچنین از یک ده دو فرسنگی خودش خبر ندارد.... ]]> kateban.com گردش و تفریح مردم تهران در اواخر قاجار http://ghaziha.kateban.com/post/3636 fa چند قهوه خانه معروف بود که عصرها مردم در آنجا گرد می آمدند و با هم ملاقات می کردند . یکی قهوه خانه قنبر در زیر شمس العماره بود و دیگر قهوه خانه زرگرآباد در اواسط خیابان امیر کبیر امروز که جلوه خاصی داشت ، زیرا حیاط بسیار بزرگی داشت و در میان آن حوضی بود که روی آن تخت بسته بودند ]]> kateban.com تابلوئی نادر از ناصرالدین شاه قاجار، اثر «محمد حسين‌ لـله بن عبدالله زند بكله» http://ghaziha.kateban.com/post/3634 fa 13– تصویر ایستاده تمام قد ناصرالدین شاه، تاج شاهی برسرو شنلی یر دوش ابعاد: 123×234 سانتیمتر نقاش : محمد حسين‌لـله «محمد حسين‌ لـله بن عبدالله زند بكله" متن مستطیل سمت چپ تابلو : (الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، السلطان بن السلطان بن السلطان، السلطان ناصرالدين شاه قاجار، بندۀ درگاه محمد حسين لـله) محل نگهداری :موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستعضفان به شماره35169- 2118 ]]> kateban.com اولین ایرانی که به امریکا سفر کرد. http://ghaziha.kateban.com/post/3633 fa سالها در ممالک متحده آمریکای شمالی به گردشگری پرداخت. خود او نوشته است که کرارا به ملاقات رئیس جمهوری، "مستر گرن"نايل آمده است. از امریکا به مساعدت حکومت امریکا توانسته بود مسافرتی به ژاپن بنمايد. ]]> kateban.com اندرون شاهی ،به روایت دکتر فوریه فرانسوی طبیب مخصوص ناصرالدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/3630 fa تمام این زنان به نسبت مقامی که در هر یک از دو طبقه دارند از شاه مواجب می گیرند مگر بعضی از زنان طبقه دوم که خرجشان با حرمهای سوگلی است و شاه فقط به آنها گاه گاهی انعامی می دهد. ]]> kateban.com نامه حاجی میرزا آقاسی به محمدشاه،در شکایت از شغل صدارت http://ghaziha.kateban.com/post/3629 fa ......ملائی و درویشی خودم که هیچ مرارت نداشت چه عیب داشت که هر روزه هزارها ناملایم از ایلچی رو س بشنوم و متحمل شوم،.... ]]> kateban.com متظلم شدن سربازان بدون مواجب به ناصرالدین شاه، و به قتل رساندن آنها فی الفور . http://ghaziha.kateban.com/post/3628 fa دوازده سرباز بدبخت دست و پا بسته در حالیکه سراپا می لرزیدند و رمقی در تن نداشتند جلوی او ایستاده بودند، شاه با چشمانی سرخ از فرط عصبانیت آنها را مدتی برانداز کرد و قبل از آنکه سؤال و پرسشی بکند که چرا جمع شده و ماجرای سنگ اندازی چه بوده است، ناگهان با حرکت دست خود اشاره ای به میرغضبها کرد. ]]> kateban.com اولین سفیر امریکا در ایران http://ghaziha.kateban.com/post/3626 fa مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور در ژوئن سال 1883 میلادی بر قرار شد . ]]> kateban.com شاه نقاش http://ghaziha.kateban.com/post/3627 fa در ميان وظايف نقاش‌باشي، يكي هم تعليم هنر نقاشي به شاه بود، اين مسئوليت در سراسر دورۀ قاجار ادامه داشت ]]> kateban.com در سفارتخانه ها چه می گذرد؟ راپرت محرمانه به ناصرالدین شاه،درباره رویدادهای سفارتخانه ها http://ghaziha.kateban.com/post/3622 fa وزیر مختار بسیار طالب اطلاع و فهمیدن امورات مخفية دولتی است و در این فقره خرجهای گزاف می کند..... ]]> kateban.com بست نشینی در سفارت انگلیس در اوایل عصر ناصری به روایت لیدی شیل http://ghaziha.kateban.com/post/3608 fa بست نشینی در سفارتخانه، مورد استفاده طبقات گوناگون مردم ایران قرار می گرفت، که در میان آنها حتی غلامهایی که از ظلم اربابان خود گریخته و واقعا از هر نظر قابل دلسوزی و ترحم بودند، بچشم می خوردند. ما معمولا به اینگونه افراد اجازه می دادیم که چند روزی در سفارتخانه بسر برند تا مراحل بحرانی کار تخفيف حدت پیدا کند و زمینه لازم برای میانجگیری و مصالحه و رفع اختلافات طرفین بصورت تضمین رسمی و قول و قرارهایی در جهت جلوگیری از تکرار مواردی که منجر به این پناهندگی شده، فراهم گردد. و البته در اغلب موارد، این تعهدات بیش از چند ماهی دوام نمی آورد. بارها مشاهده کرده ایم که بعضی از شاهزادگان و خانها و افسران قشون نیز به سفارتخانه ما پناه آورده اند که در میان آنها ما معمولا از کسانی که متهم به اختلاس از بودجه مملکت بوده و یا از طبقه صرافان کلاهبردار و آزار دهندگان ضعفا شمرده می شدند فورا می خواستیم که از سفارتخانه خارج شوند. ولی اگر افراد پناهنده از قربانیان حکومت استبدادی و مظلومین طبقه زور گو بودند، آنقدر آنها را در سفارتخانه نگه میداشتیم تا فرصت مساعدی برای حل مشکلات و تأمین آنها به صورت مصالحه یا انجام کارهای دیگر پیدا شود. ]]> kateban.com لغو کاپیتولاسیون و نکاتی درمورد حسن اجرای آن در ارتباط با اتباع روس http://ghaziha.kateban.com/post/3606 fa در نتیجه عهدنامه ایران و روسیه [عهد نامه مودت 16 فوریه 1921 برابر با 2 /12 /1299 ]کاپیتولاسیون ملغی و امور اتباع روس اعم از حقوقی و جنایی به محاکم داخلی مربوط گردید. محاکم عدلیه در اجرای تحقیقات حسن روابط ایران و روسیه را ملحوظ داشته، از هر گونه اضرار و خسارات غیرقانونی نسبت به آنها جلوگیری نمایند. ]]> kateban.com اشاره ای به تاریخچه تهران وگسترش آن در عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/3603 fa اولین باری که در کتابها به اسم تهران بر می خوریم به مناسبت نام یکی از فقهای ایران ابوعبدالله محمد بن حماد الطهراني الرازی است که چون تهرانی رازی می گفته اند و رازی یعنی اهل «ری» پیداست که این دانشمند، اهل همین تهران بوده و او در حدود یکهزار ویکصدو پنجاه سال پیش از این در گذشته است .. پیش از فتنه مغول تهران ۱۲ محله داشته و پیداست که قصبه نسبتا بزرگی بوده است . به نظر می آید که مردم تهران هم از کشتار معروف | مغولها در امان نبوده اند و عده ای برای حفظ جان خود به گودالهائی پناه برده اند ز...... ]]> kateban.com ممانعت از خرید خانه توسط اتباع روس در خراسان http://ghaziha.kateban.com/post/3601 fa وزیر خارجه ایران: ....حق تملك اتباع خارجه در خاک دولت عليه محدود و فقط منحصر به خانه و انبار است، آن نیز در صورتی است که به اجاره و استجاره مقدور نبوده باشد، اگر برای آنها اجاره خانه و انبار مقدور است، اقدام آنها به ابتیاع خانه و انبار غیر جایز..... وزیر مختار روس:....دوستدار مکلف بر آن است، که آن جناب جلالت مآب را مستحضر نماید، که هرگونه اقدامات سختی که کارگزاران خراسان برای ممانعت تبعه روسیه از خرید خانه ها برای سکنی نمایند، به نظر دوستدار باعث نقض شرايط عهدنامه مزبوره خواهد بود و این نقض عهدنامه، دوستدار را مجبور خواهد نمود که هم پروتست نماید و هم به اولیا..... توضیح تصویر: صحنه هایی از حضور ناصرالدین شاه در سن پترزبورگ در سفر اول فرنگستان به سال 1873 میلادی برابر 1290 ه.ق. ]]> kateban.com نامه حاکی از اضطراب و ناراحتی امیر کبیر به ناصرالدین شاه در اواخر http://ghaziha.kateban.com/post/3600 fa شما پادشاه و ولی نعمت هستید و قادر بر هر طور سیا ستی که در حق این غلام بفرمایید ]]> kateban.com چگونه تهران پایتخت شد؟ http://ghaziha.kateban.com/post/3599 fa سالهای اولی که تهران پایتخت شد به همان کوچکی دوره صفویه بوده و بعد کم کم بزرگ شد. ]]> kateban.com مردم 77 سال پیش ِایران، از نگاه اوژن فلاندن دانشمند، نقاش و جهانگرد فرانسوی(1809 – 1889 ) http://ghaziha.kateban.com/post/3598 fa در حقیقت باید گفت بسیار باهوش، مؤدب، خیرخواه، مهمان نواز ،شجاع و زرنگند. عاشق شعر، نقاشی و صنایع اند و روح سلحشوری دارند و مباهات می کنند که خدمت ارتش بنمایند. صفا تی را که بیان کردم با ما یکسانست لیکن معایبی هم دارند یعنی بسیار مکار، رباخوار، بیرحم، متقلب اند و بویژه دروغ زیاد می گویند. ]]> kateban.com تصمیم کارگزاران روس مبنی بر تبعید تبعه ایرانی به سیبری و ممانعت دولت ایران در عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/3597 fa تصمیم کارگزاران روسیه بر تبعید استاد باقر تبعه ایران به سیبری ،استخلاص وی بادرایت کارپرداز تفلیس( میرزا حسین خان سپهسالار بعدی) و اظهار رضایت صدراعظم ، میرزا آقاخان نوری در این رابطه و.... ]]> kateban.com استدعا و اصرار دختر فرنگی 23 ساله مبنی بر همراهی با ناصرالدین شاه و اقامت در دربار ایران... http://ghaziha.kateban.com/post/3595 fa این بنده عریضه نگار دختری هستم جوان از اهل فرانسه، بسیار نجیب، اما این جنگ ناگهان مکنت طایفه مرا بر باد داد و چون خواب و خیال من از طفولیت همیشه این بود که در مملکت آن اعليحضرت زندگانی نمایم، لهذا، خوشبخت و سعادتمند خواهم بود که مستدعیات مرا آن اعليحضرت پذیرند.......به علاوه صاحب آواز و از علم موسیقی باربطم،طوری که داعیه دارم که با بهترین آوازه خوانهای فرنگ همسری نمایم، اگر چنانچه اصالت مانع نبود و نجابت طایفه ای دامنگیر نشده بود، هر آینه اقوامم مرا اجازه به آوازه خواندن در تماشاخانه ها می دادند ]]> kateban.com سیزده بدر در عهد قاجار: http://ghaziha.kateban.com/post/3585 fa منظره بیرون شهر بسیار جالب بود، بچه ها ، جوانها و کامل مردها دسته دسته به بازیهای ورزشی از قبیل الک دولک، توب بازی،ُبل بگیر بالا، و گرگم به هوا، قایمباشک و.. مشغول بودند. ]]> kateban.com مردم تهران در بازار تهرانِ عصر ناصری از نگاه مستشرق آلمانی http://ghaziha.kateban.com/post/3581 fa در میان جمعیت زنان هم وجود دارند که در حجاب کامل که سراپای آنها را پوشانده است ، با کفشهای نوک تیز و منقاری شکل خود سریع راه می روند و هر وقت هم با یک فرنگی مواجه شوند ،روی خود را به دیوار می کنند. ]]> kateban.com فرمان فتحعلی شاه قاجار در باره نحوۀ اخذ مالیات گمرکی از مال التجاره تجار روس به همان صورتی که در روسیه با تجار ایرانی برخورد می شود و. http://ghaziha.kateban.com/post/3579 fa هر نوع مستأجرین گمرکخانه روس، با تجار ایران در این باب رفتار نمایند، مستأجرین گمرکخانه ایران نیز همانطور با تجار ممالک روس رفتار نموده ، به هیچ وجه تخلف و انحراف از حکم محکم همایون نورزند ]]> kateban.com شرح نوروز سال 1253 شمسی به قلم ناصرالدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/3578 fa بعد وقت[تحویل] شد. رخت پوشیده، شمشیر بسته، جقه گذاشته رفتم بیرون، هوا باز می بارید. باد سرد بسیار سردی می آمد، کولاک غریبی بود، رفتم اطاق عاج مجلس مزّین خوبی بود. همه وزرا، شاهزادگان، امراء، اعیان و غیره بودند. در بین تحویل حاجی نصرالله میرزا پسر سیف الله میرزا از مشهد مقدس از جانب میرزا سعیدخان متولی باشی به چاپار 9 روزه رسیده بود آمد. فرمان حضرت امام ضامن ثامن علیه السلام را آورد. با خلعت آفتاب طلعت آن حضرت که سرداری ترمه گلی بود، عریضه را امین الملک آورد. بسیار بسیار خوشحال شده و به فال میمون گرفتم. ]]> kateban.com یادداشت ناصرالدین شاه به میرزا تقی خان امیر کبیر http://ghaziha.kateban.com/post/3565 fa ]]> kateban.com توپ مروارید تهران و چهار شنبه سوری http://ghaziha.kateban.com/post/3563 fa این توپ در شب چهار شنبه سوری هر سال شاهد مراسمی بوده است. ]]> kateban.com یورش مردم تهران به سفارت روس و قتل وزیر مختار http://ghaziha.kateban.com/post/3558 fa ...یکباره نزدیک به صد هزار زن و مرد غوغا کنان ،به سفارت روسیه حمله‌ور شدند. سفیر كه متوحش شده بود، دو نفر زن را تحویل داد، ولی مردم عاصی و رنجدیده، دست از شورش برنداشتند. گریبایدوف مردم را هدف گلوله قرار داد، ولی هرگونه دفاعی بی‌فایده بود.... ]]> kateban.com بریدن سر محمودخان کلانتر تهران در حضور ناصرالدین شاه به جرم تبانی با الواط و سارقین http://ghaziha.kateban.com/post/3528 fa ازهمه طبقات مردم تهران خطرناکتر لوطیها و جاهلها هستند، آنها در زمان آرامش و ثبات زندگی خود را از راه قداره کشی و باجگیری تامین می کنند و در زمان شلوغی هم به جماعت مخالف ملحق شده و در لباس آنها به چاپیدن و غارت اموال مردم می پردازند، لوطیها کار ندارند، روزها یا خوابند یا در کوچه و بازار و سر گذرها به ولگردی مشغولند ولی شبها بیکار ننشسته دست به دزدی و قاچاق می زنند. ]]> kateban.com مشایعت باشکوه امپراطور روس ناصرالدین شاه را : http://ghaziha.kateban.com/post/3515 fa بعضی مطالب گفته بودم، همه را امپراطور گفت، قبول کردم.، پالتو من حاضر نبود،امپراطور پالتو خودش را به من داد، پوشیدم. گفتم چون پالتو شما را پوشیدم اغور سفر من خیر است. امپراطور مکرر بر مکرر دست داد به من، وداع گرمی کردیم ...................... شرح تصویر : نقاشی از صحنۀ سان دیدن الکساندر دوم امپراطور روسیه وناصرالدین شاه در پترز بورگ ]]> kateban.com پاتوقهای تهران در عصر قاجار http://ghaziha.kateban.com/post/3504 fa ]]> kateban.com ملاقات ناصرالدین شاه با دانشمند بزرگ لوئی پاستور در پاریس http://ghaziha.kateban.com/post/3492 fa حقیقت این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده است. ]]> kateban.com تلگراف امپراطور روس به ناصر الدین شاه پس از عزیمت وي از روسیه به ورشو در سفر سوم فرنگستان http://ghaziha.kateban.com/post/3489 fa شرح تصویر: الکساندر سوم به همراه خانواده سلطنتی در جایگاه سلطنتی تالار بولشوی ( الکساندر سوم تزار روسیه از ۱۳ مارس ۱۸۸۱ تا هنگام مرگش در ۱۸۹۴) ]]> kateban.com آقا محمد خان قاجار و عشق در حد جنون او به جواهر http://ghaziha.kateban.com/post/3472 fa ]]> kateban.com قراردادی که هرگز اجرا نشد ، قرار نامه دولت ایران با بارون جولیوس دو رویتر انگلیسی در عصر ناصری. http://ghaziha.kateban.com/post/3453 fa در 18 جمادی الاول سال 1289 ه.ق ، قرار دادی بین دولت ایران با بارون جولیوس دو رویترانگلیسی منعقد گردید که بنا به دلایلی که شرحش آمده است ، اجرا نشد ، اما بعدها و پس بعد از گفتگوی بسیار سرانجام در سال 1306 دولت ایران امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را به مدت 60 سال ظاهراً به رویتر و باطناً به انگلستان واگذار کرد و بارسنگین این امتیاز بر دوش مردم مظلوم ایران قرار گرفت. ]]> kateban.com سندی از لغو کاپیتولاسیون برای اتباع دولت روس و عثمانی http://ghaziha.kateban.com/post/3451 fa ]]> kateban.com جناب ناصرالدین شاه بالاخره قانون یا بی قانونی؟ http://ghaziha.kateban.com/post/3421 fa این نظم و بی صدایی و آسودگی هیچ نیست مگر از قانون که می گذارند، در هر مملکتی که قانون دارد این طور است ، هر مملکتی که قانون ندارد هرج و مرج است، تمام مملکت قانون دارد که این طور بی سر و صداست، پلیس این شهر پنج هزار نفراست... ]]> kateban.com گذرلوطی صالح کجاست و لوطی صالح که بود؟ http://ghaziha.kateban.com/post/3420 fa نامگذاري گذر لوطی صالح نیز به عهدآغا محمدخان قاجار برمی گردد. این گذر درشمال خیابان مولوي فعلی و جنوب بازار تهران در امتدادگذر قاطرچی وکوچه باغ ایلچی قرار دارد. ]]> kateban.com ناصرالدین شاه قاجار و زیارتِ ِعتبات عالیات. http://ghaziha.kateban.com/post/3419 fa ناصرالدین شاه : .....داخل ضریح که شدیم مثل بهشت بود، روح و صفائی داشت که محال است هیچ جای دنیا هیچ باغی به این صفا باشد، بنای گنبد گویا از صفوی است،کاشی معرق غریی توی گنبد کار کرده اند که هیچ همچه کاشی در دنیا نمی شود، مثل مینایی که در سرقلیانهای اعلا درست می کنند ، ازآن هم بهتر قندیل طلا، نقره ، شمعدان و...بسیاراست،... ]]> kateban.com صندوق عدالت ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/3418 fa نصب صندوق شکایات در میدان ارگ به خواسته ناصرالدین شاه ]]> kateban.com سندی ازحسینعلی میرزا فرمانفرما http://ghaziha.kateban.com/post/3409 fa ]]> kateban.com چگونگی انتشار خبر در گذشت امیر کبیر به مردم (پس از قتل) http://ghaziha.kateban.com/post/3358 fa ]]> kateban.com تاریخچه کوتاهی از باغ لاله زار http://ghaziha.kateban.com/post/3344 fa ]]> kateban.com شرح مختصر عروسی افسرالدوله (دختر شاه) با پسر حسام السلطنه فاتح هرات، به روایت ناصرالدین شاه قاجار http://ghaziha.kateban.com/post/3341 fa افسرالدوله دختر ناصرالدین شاه از اولین زن عقدی او در زمان ولیعهدی بود که در سال 1275 متولد و در سال 1286 به عقد ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله پسر ارشد سلطان مراد میرزا فاتح هرات در آمد ،شایان ذکر است که دو سال بعد نیز ناصرالدین شاه " سرورالدوله "دختر حسام السلطنه را به عقد پسرش کامران میرزا در آورده و شرح عروسی بسیار باشکوه او را به قلم خود به رشته تحریر در آورد. ذیلاً شرح عروسی افسرالدوله را ناصرالدین شاه با قلم خودش بطور مختصر نقل می کند. ]]> kateban.com ناصرالدّین شاهِ شکارچی(،1274-1277 ه.ق) http://ghaziha.kateban.com/post/3279 fa توضیح تصویر:ناصرالدین شاه با قوچهای شکارشده در ورجین. عکس از : کاخ موزه گلستان این مقاله حاوی متن دستنویس شکارهای ناصرالدین شاه است ، با قلم یکی از همراهان او.از سال 1274 الی 1277 هجری قمری ]]> kateban.com تحویل سر بریده فرمانده روس به فتحعلی شاه : http://ghaziha.kateban.com/post/3218 fa فتحعلی شاه غافل از عواقب این حرکت ناشیانه، جشنی برپا کرده، به سلام نشست و دستور داد شهر تهران را چراغان و آذین بستند. ]]> kateban.com نامه سید حسن مدرس به وزیر معارف وقت در مورد حقوق زنان در اسلام در ارتباط با مجله جهان زنان( اواخر قاجاریه) http://ghaziha.kateban.com/post/3197 fa ارشاد از روی جهل غیر از فساد و ضلالت نتیجه ندارد ]]> kateban.com بازدید علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه از دارالفنون http://ghaziha.kateban.com/post/3193 fa برای جای موزیک و تدریس علم موسیقی شاهزاده می‌گفتند این مکانی که حالا هست، قدری تنگ است و باید مکان خوبی ساخته شود، نزدیک هم جا هست و اگر اجازه مرحمت فرمایید ساخته شود خیلی خوب خواهد شد. قریب سه هزار تومان می‌گفتند مخارج ساختن دارد. ]]> kateban.com خاطره ناصرالدین شاه از گردش در رود دانوب http://ghaziha.kateban.com/post/3192 fa یک عالم سکوتی دیدم که هیچ صدایی نبود و نمی‌شنیدم، مگر صدای بعضی مرغهای کوچک خوش‌آواز که توی جنگل می‌خواندند و می‌پریدند و پرواز بعضی غازهای سیاه و بعضی مرغان شکاری مثل قره‌قوش و غیره در آسمان. ]]> kateban.com شرح جغرافیاي دریاچه مابین تهران و قم توسط ناصر الدین شاه در ششمین سفر قم http://ghaziha.kateban.com/post/3173 fa یکی از ساربانان ایل عرب کلکو، که در ساحل این دریاچه سکنی داشت، عرض میکرد شش سال قبل از این، وقتی که این دریاچه می خواست تشکیل داده شود، من خود، به رأي العین دیدم که از وسط کویر آب زیادي فوران کرد و کم کم زیاد شد، تا محل فوران در زیر آب غایب گردید. بالجمله حال دریاچه شده است...... تصویر ذیل پل دلاک است در جنوب دریاچه ]]> kateban.com گزارشی از دارالفنون عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/3170 fa یک ساعت از روز گذشته عموم شاگردان نزد میرزا کاظم معلم حکمت طبیعی از کتاب فیزیک در تعاریف و موضوع و فواید حکمت طبیعی و خواص کلیه اجسام درس خواندند و بعد از ظهر نیز معلم مزبوراز کتاب شیمی در باب اقسام املاح نوشادری به شاگردان مخصوص خود درس گفت و پس از درس مشغول ترجمه روزنامه شد. ]]> kateban.com فتحعلی شاه قاجار و شکار http://ghaziha.kateban.com/post/3111 fa از دوران فتحعلی شاه چند نقش برجسته به جای مانده است که یکی از آنها در ناحیه چشمه علی واقع در شهر ری است که نشان دهنده شکار شیر توسط وی بوده است، ]]> kateban.com سلطان صاحبقران و قتل پرنده زیبا برای تهیه باد بزن http://ghaziha.kateban.com/post/3101 fa بخشی از خاطرات منتشر نشده ناصرالدین شاه( در دست تصحیح ، تحت عنوان "سفر و شکار در فیروز کوه") ]]> kateban.com رابطه امیر کبیر با رجال عصر خود http://ghaziha.kateban.com/post/3096 fa بدیهی است جزئیات این مسایل باید با مطالعه دقیق اسناد و مدارک و کتب و نوشته های منتشر نشده دوره قاجاریه ، ، اعم از نوشته های ایرانی و خارجی ، روشن شود و چهره بزرگترین مرد تاریخ قرن سیزدهم ایران بوضوح شناخته گردد. ]]> kateban.com ناصرالدین شاه و خاطره یک روز در قم http://ghaziha.kateban.com/post/3051 fa موزیکان را عصرها لب رودخانه توی صحرائی می‌زنند، آنقدر زن و مرد قمی جمع شده بودند که حساب نداشت، تماشای موزیکان را می‌کردند، گفتم دو تا بالون آوردند توی گردی موزیکانچی‌ها هوا کردند، بالون اولی را مردم خیلی تعجب کردند و همهمه می‌کردند، خیلی تماشا کردیم.. ]]> kateban.com قرار روس و انگلیس مبنی بر حفظ و ثبات ایران در وضعیت موجود. http://ghaziha.kateban.com/post/3048 fa ترجمه نامۀ لرد گرانویل وزیر خارجه انگلیس به میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم و اطمینان بر قرار روس و انگلیس مبنی بر تثبیت و حفظ ایران در وضعیت موجود1873( میلادی و 1290 قمری) ]]> kateban.com شهر قم در دوره ناصری از نگاه لرد كرزن 1889 م 1306- 1307 ه. ق‌ http://ghaziha.kateban.com/post/3034 fa ....چنین به‌نظر می‌رسد كه قم از دیر زمانی پیش وجود داشته، هرچند كه قبول قول افسانه‌وار ایرانیان خالی از محظور نیست كه زمان آن را به روزگار تهمورس یا كیقباد نسبت می‌دهند. درهرحال تا درگذشت حضرت معصومه (ع) و به‌خصوص تا وقتی كه تشیع مذهب رسمی ایرانیان نشده بود اهمیت مذهبی آنجا شروع نشده بوده است.... ]]> kateban.com گزارش کشف معدن طلا در شاندیز مشهد به ناصرالدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/3027 fa يك چهار يك سنگ طلا را حاجي علي اكبر معجلا بفرستد و خودش هم عازم زيارت ركاب مبارك گردد. ]]> kateban.com اعلام سرسپردگی میرزا آقاخان نوری بعد از رسیدن به صدارت http://ghaziha.kateban.com/post/3015 fa این بنده درگاه در زیر حمایت هیج دولتی بجز در ظل حمایت...... ]]> kateban.com یادداشت روسها مبنی بر لزوم تبعید ستارخان و باقرخان از تبریز http://ghaziha.kateban.com/post/3011 fa حال که در تبریز دسته قابلی از قشون دولت علیه ایران موجود می باشد، موقع مناسب این کار است و....... ]]> kateban.com ایجاد بیمارستان و آموزش عملی طب در دارالفنون در عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/2995 fa تصویر مربوط به طب عملی در دار الفنون است ، ولی تاریخش مشخص نیست ، مطالعه کنندگان گرامی اگر تصویری مربوط به این تاریخ در دسترس دارند ، با کمال علاقه جایگزین خواهد شد ]]> kateban.com نامه حسینقلی خان نوری (حاجی واشنگتن) اولین سفیر ایران در امریکا به وزیر خارجه وقت(عباس قوام‌الدوله تفرشی) در عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/2994 fa ابداً در نوشتجات دولتی این مملکت شخصیت ملحوظ نیست و بواسطه تبدیل و تغییر رؤسا و اجزاء ، قرارها بهم نمی خورد، دولت فی الحقیقه به منزله سایه خداست و مرگ و میر و عزل و نصب وتغییر و تبدیل بجهت او نیست ]]> kateban.com یادداشت صدر الاشراف در مورد یك واقعه از آخرین سفر قم ناصر الدین شاه http://ghaziha.kateban.com/post/2993 fa محسن صدر یا صدرالاشراف بازپرس مشروطه خواهان زندانی در باغشاه بود ، در زمان رضا شاه وزیر عدلیه بود و از خرداد الی مهر 1324نیز نخست‌وزیر ایران بود، و بعدها خاطرات خود را تحت عنوان "خاطرات صدرالاشراف" منتشر نمود ]]> kateban.com اعتراض اصناف در ارتباط با موضوع خرید کالا و خروج آن از کشور توسط اتباع بیگانه،بدون پرداخت مالیات. و حکم شاه درین رابطه. http://ghaziha.kateban.com/post/2983 fa دو سند(تلگراف )در ارتباط با اعتراض اصناف ایرانی از پرداخت مالیات از طرف آنها و خرید کالا و خروج آن توسط اتباع بیگانه و حکم ناصرالدین شاه مبنی بر مطالبه قطعی مالیات از تبعه خارجه درین ارتباط. ]]> kateban.com وقتی که ناصرالدین شاه خاطرات خود را مساعده می نویسد http://ghaziha.kateban.com/post/2981 fa شرح تصویر: نقاشی از صحنۀ سان دیدن الکساندر دوم امپراطور روسیه وناصرالدین شاه(تصویر مربوط به سفر اول است،1873 ) نقاش: میخائیل زیچی مجارستانی، آبرنگ و مداد به ابعاد 357× 25.8 سانتیمتر محل نگهداری : موزه ارمیتاژ،برگرفته از،فاطمه قاضیها، ناصرالدین شاه و نقاشی، تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1394 تصویر مربوط به پترزبورگ است و متن خاطره در مسکو است. ]]> kateban.com نماز جماعت در دارالفنونِ عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/2980 fa همه روزه شاگردان نماز ظهر و عصر را بصورت جماعت و با اقتدای به وی ادا می‌کردند ]]> kateban.com صعود بالون از مدرسه دارالفنون: (از دفتر خاطرات ناصرالدین شاه) http://ghaziha.kateban.com/post/2979 fa نیم ساعت تمام روی آسمان در میان ارتفاع ایستاد ]]> kateban.com زنهای کوچه و بازار از نگاه ناصرالدین شاه قاجار در سفر نامه های فرنگستان http://ghaziha.kateban.com/post/2976 fa .....آنقدر باصفا بود که حساب نداشت ، یکباره از پشت و وسط این گلها دخترها و خانمهای خوشگل مثل پری بیرون می آمدند ، باز پنها ن می شدند.... ]]> kateban.com ناصرالدین شاه قاجار در ویسبادن آلمان http://ghaziha.kateban.com/post/2959 fa در تاریخ دهم مهر سال جاری برابر اول اکتبر 2016. با شرکت اینجانب در شهر ویسبادن آلمان ، نشستی تحت عنوان " ناصرالدین شاه قاجار در ویسبادن آلمان" تشکیل شد.اطلاعیه خبر این نشست در لینک ذیل قابل بازیابی است: http://www.wiesbadenaktuell.de/nachrichten/news-detail-view/article/als-der-schah-in-wiesbaden-weilte.html اینجانب در آنجا سخنرانی و مقاله خود را به شرح ذیل ارائه نمودم ]]> kateban.com ایجاد تماشاخانه در دارالفنون http://ghaziha.kateban.com/post/2941 fa ناصرالدین شاه باتوجه به سفر های فرنگ و دیدن ازتماشاخانه های آنجا مصمم به برپایی تماشاخانه درایران گردید ]]> kateban.com چند نقاشی از اسماعیل جلایر نقاش عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/2931 fa نگاره میرزا علی اصغر امین السلطان در جوانی، کار اسماعیل جلایر ]]> kateban.com کودکی و فامیل امیر کبیر http://ghaziha.kateban.com/post/2930 fa ]]> kateban.com چگونگی لغو قرارداد رژی از طرف ناصرالدین شاه قاجار http://ghaziha.kateban.com/post/2926 fa امتیاز انحصار دخانیات به بیگانه،قیام مردم به رهبری علما ، و اسنادی از چگونگی لغو قراداد رژی از طرف ناصرالدین شاه قاجار. مقصود از این مقاله، ارائه اسنادی از چگونگی لغو این قراداد از طرف ناصرالدین شاه است. تصویر ذیل دستخط ناصرالدین شاه است به میرزا علی اصغر امین السلطان درمورد ضرورت لغو قرارداد با کمپانی رژی بجهت نارضایتی مردم و... ]]> kateban.com مکتبخانه قائم مقام و نحوه ورود محمد تقی (امیر کبیر بعدی )به آن http://ghaziha.kateban.com/post/2908 fa ]]> kateban.com اعلامیه در ارتباط با فراهم آوردن تسهیلا ت حمل مسافر از تهران به قم و بالعکس در عصر ناصری http://ghaziha.kateban.com/post/2903 fa ]]> kateban.com آتش زدن درب خانه کنسول روس از طرف مردم مشهد و اعتراض وتهدید سفارت روسیه به دولت ایران http://ghaziha.kateban.com/post/2897 fa نامه سفیر روسیه به صدر اعظم امین السلطان در باره سوزاندن درب خانه کنسول و بعضی از اتباع معتبر روس در مشهد توسط مردم آنجا ، گوشزد به مشیرالدوله وزیر خارجه وقت و تهدید و اعتراض سفیر به صدر اعظم به سبب تساهل در این رابطه در عصر مظفرالدین شاه ]]> kateban.com شهر قم در دوره ناصري از نگاه مادام ديالافوا http://ghaziha.kateban.com/post/2884 fa شرح و ضعیت راه تهران- قم و توصیف این شهر از نگاه مادام دیالافوا و داستان ملاقات ناصرالدین شاه با این زن در پاریس از طرف ناصرالدین شاه. شرح تصویر : مقبره شیوخ در شهر قم ]]> kateban.com ره آورد سفر ناصرالدین شاه از آلمان(1873 برابر با 1290 ه.ق) : http://ghaziha.kateban.com/post/2882 fa توضیح تصویر: ترسیم صحنه استقبال امپراطور آلمان ، ویلهلم اول، شاهزاده فردریک ،کنت بیسمارک و.. از ناصرالدین شاه در پوتسدام برلین به تاریخ ساعت 6 عصر 31 ماهِ می سال 1873(1290ه.ق) سفر اول فرنگستان ]]> kateban.com زنان بلند پایه فرنگستان از نگاه ناصرالدین شاه قاجار http://ghaziha.kateban.com/post/2881 fa ]]> kateban.com